CD&V-JONGEREN PLEITEN VOOR MEER TOEGANKELIJKE SPEELPLEINEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

Leden van Jong CD&V hebben in september de speeltuinen en de wijkspeelpleintjes in Lier en Koningshooikt bezocht. Hun bijzondere aandacht ging uit naar de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Het eindrapport werd door voorzitter Stéphanie Van Campenhout overhandigd aan schepen van jeugd Rik Verwaest.

Tijdens hun rondgang stelden de jongeren meerdere goede punten vast met betrekking tot de opknapbeurt die de speelpleintjes de voorbije jaren ondergingen.  Inzake toegankelijkheid voor kinderen die in een rolsteoel zitten of moeilijk te been zijn, die een visuele, auditieve of mentale beperking hebben, gaven ze een gemiddelde van 6,5 op 10. Ze zijn volgens hen dan ook voor verbetering vatbaar. De beoordeling gebeurde op basis van 5 criteria: (1) de toegang tot de locatie, (2) de ondergrond, (3)de toegankelijkheid van de toestellen, (4) de aanpasbaarheid van de toestellen en (5) de eventuele extra omkadering zoals het gebruik van pictogrammen, brailleschrift en de aanwezigheid van voldoende rustpunten.

Voor kinderen met een beperking blijven de toestellen vooral beperkt tot schommels en veerdieren. Mits kleine aanpassingen kunnen ook andere toestellen meer toegankelijk gemaakt worden. Met behulp van een hellend vlak of een speelroute lager bij de grond, zouden kinderen met een fysieke beperking zelfstandig gebruik kunnen maken van een speeltoren met een glijbaan.  Ook bijkomende grijppunten kunnen soelaas bieden. Meer contrasterende kleuren en toegevoegde speelwanden komen dan weer tegemoet aan kinderen met een visuele beperking en kinderen die overgevoelig zijn voor prikkels. (creatum 10/10/18)

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
woensdag, 10 oktober, 2018
Einddatum: 
woensdag, 10 oktober, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK