CD&V GAAT VOOR MEER LIER EN MEER KONINGSHOOIKT

‘Meer Lier en Meer Koningshooikt’ is de leuze waarmee CD&V Lier – Koningshooikt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober trekt. Het is een programma voor meer levenskwaliteit en tevens een ambitieus toekomstplan. De 158 concrete actiepunten zijn terug te vinden op lier.cdenv.be.

CD&V vraagt meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en voor verkeersveiligheid. Voetgangers moeten kunnen beschikken over goed aangelegde en obstakelvrije voetpaden en oversteekplaatsen. Ook fietsers hebben recht op gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen, zodat kinderen veilig naar en van school kunnen fietsen. Ruime aandacht wordt gevraagd voor personen die zorg nodig hebben en voor hen die dreigen uit de boot te vallen. Een mantelzorg op Lierse schaal wordt voorgesteld, evenals een mantelzorgpremie. Er moet een stevig armoedebeleid gevoerd worden. De focus wordt gelegd op het actieplan ‘Weg met Eenzaamheid’, om samen met buurtwerkingen en verenigingen eenzaamheid aan te pakken. Inzake woonbeleid ijvert lijsttrekker Stijn Coenen voor een bruisende mix van woningen en niet voor projecten die de draagkracht van de buurt overstijgen. De buurt moet zo  vroeg mogelijk betrokken  worden bij nieuwe bouwprojecten. Elke Lierenaar zou een stukje groen op wandelafstand van zijn voordeur moeten hebben.

 Qua ruimtelijke ordening moet een samenhangende visie uitgewerkt worden. Investeringen zullen nodig zijn om Lier en Koningshooikt voor te bereiden op de toekomst. Naast de heraanleg van straten, fietspaden en voetpaden, moeten investeringen in sportinfrastructuur, zoals de ontwikkeling van de Hoge Velden en het kunstgrasveld voor KV Hooikt, het Cultuurcentrum de Mol en de historische gebouwen (Sint-Gummaruskerk, begijnhof, den Bril en het oud OCMW-gebouw), de nodige aandacht krijgen. Het centrum van Koningshooikt moet vernieuwd worden om er een verkeersveilig dorpshart van te maken. Op toeristisch vlak wil CD&V de troeven van de stad nog meer uitspelen en toerisme meer koppelen aan cultuur, handel, horeca. Inzake dienstverlening wordt gedacht aan o.m. een Woonloket, Seniorenloket en Ondernemersloket. Als rode draad lopen duurzaamheid, inspraak, betrokkenheid en sociaal beleid doorheen het programma.

Tekst: DéBé

Foto: CD&V

Begindatum: 
dinsdag, 10 juli, 2018
Einddatum: 
dinsdag, 10 juli, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK