CARNAVAL KWAM NIET VAN GROND IN LIER (RETRO – 6)

Lier en carnaval: het is als water en vuur. Nochtans werden er in het verleden enkele pogingen ondernomen om ook in de Pallieterstad een carnavaltraditie op gang te brengen. Zo was bij het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw het ‘Karnavalkomiteit de Schapekoppen’ actief.

Het initiatief ging toen uit van enkele handelaars uit de Berlarij. Bij het einde van februari 1988 organiseerden ze een kindercarnavlstoet, die meteen succes kende. Zo’n 120 kinderen namen hieraan deel en ook meerdere volwassenen sloten zich spontaan aan. Met de toen 9-jarige Tom Verlinden en de 12-jarige Ann Schoenmakers, stapten ook de eerste jeugdprins en de eerste jeugdprinses mee op. De leerlingen van de school van de H.-Familie die het sterkst vertegenwoordigd waren, hielden aan hun deelname zelfs een schoolreis over. Na het succes van de eerste editie was het de bedoeling om jaarlijks een kindercarnavalstoet en een kindercarnavalbal met de verkiezing van de jeugdprins en de jeugdprinses in te richten en deel te nemen aan andere festiviteiten. In het vooruitzicht hiervan werd het ‘Karnavalkomiteit de Schapekoppen’ opgericht, dat op 26 april 1988 als socio-culturele vereniging erkend werd. Zondag 26 februari 1989 had het eerste kindercarnavalbal plaats. Zondag 5 maart 19898 trok een bonte kindercarnavalstoet met enkele praalwagens en muziekgroepen en voorafgegaan door een kleine publiciteitskaravaan door een deel van de binnenstad. Ondanks de goede bedoelingen kende het initiatief na enkele jaren een roemloos einde.

Tekst: DéBé

Foto's: DéBé

Begindatum: 
dinsdag, 17 maart, 2020
Einddatum: 
dinsdag, 17 maart, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK