BUURTWERKING DEN HOF HOOPT OP NIEUWE START IN EIGEN OMGEVING

Omwille van corona ligt het verenigingsleven stil. Zo ook de activiteiten van buurtwerking den Hof. Voorzitter Guido Cuypers hoopt dat na corona een nieuwe start kan genomen worden in de eigen vertrouwde omgeving en meer bepaald in de voormalige container van de sociale kruidenier ’t Hofke.

Het buurtleven is vele jaren onlosmakelijk verbonden geweest met het wijkhuis, ietwat achterin gelegen in de Maasfortbaan. Op dezelfde site hebben o.m. ook de leden van Wijngilde Pallieter en van kunstkring den Hof een onderkomen. Zo’n 15 jaar geleden werden vooreerst het sociaal restaurant Kome Nete en vervolgens de sociale kruidenier in den Hof ontvangen. Vorig jaar werden beide organisaties overgeheveld naar het leegstaande Kartuizershof. De vrijgekomen ruimte wordt voorbehouden voor de Ruilwinkel – een onderdeel van het Huis van het Kind – en voor Lier op Wielekes. Zij hebben momenteel nog een onderkomen in het H.-Geesthuis in het centrum van de stad, dat moet gerenoveerd worden. Meteen rees de vraag: wat met het buurthuis en met de buurtwerking. Als alternatief werd door de stad o.m. het wijkhuis de Herderin en het dienstencentrum de Rosmolen voorgesteld. Dit stemde niet overeen met de verwachtingen van de buurtbewoners. Onder leiding van voorzitter Guido Cuypers werd midden 2020 een petitie met 313 handtekeningen overhandigd aan het stadsbestuur. Het dossier kwam ook aan bod tijdens de gemeenteraad. Tijdens verdere besprekingen werd als nieuwe thuis de container van de sociale kruidenier voorgesteld. Voorzitter Guido Cuypers kan zich vinden in dit voorstel, omdat de buurtwerking zodoende verankerd blijft in de vertrouwde omgeving. De container is 8 bij 9 meter en laat toe om in de toekomst opnieuw ontmoetingsmomenten en vertrouwde activiteiten te organiseren. In de onmiddellijke omgeving zijn bvb. een barbecue of mosselfestijn in open lucht mogelijk. Als gevolg van corona heeft de overgangsfase (leegmaken van den Hof en de container) vertraging opgelopen.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
maandag, 15 februari, 2021
Einddatum: 
maandag, 15 februari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK