BUURTVERGADERING TEGEN ‘EILANDSYNDROOM’ DONK - ZEVENBERGEN

Het dossier van de eventueel te sluiten spooroverweg aan de Ernest Claeslaan, Galgeveld, Hockeyweg en van het instellen van een knip in de Hockeyweg en de Tuinweg, blijft de buurtbewoners beroeren. Om hen verder te informeren heeft woensdag 21 juli om 19 uur in de Donkhoeve een infovergadering plaats, waarvoor een grote opkomst wordt verwacht. Een grote meerderheid van de buren blijft immers gekant tegen de ingrepen.

Zoals werd toegelicht door Jim Goetzé, Frank Coenen en Jef T’Seyen, steekt Infrabel het niet onder banken of stoelen dat het de bedoeling is om kleine spooroverwegen af te schaffen. Dit zou evenwel niet gebeuren zonder het akkoord van de plaatselijke overheid. Een beslissing zou door Infrabel nog niet genomen zijn. De tellingen in de Hockeyweg waarnaar de provincie verwijst, zouden pas uitgevoerd zijn in de week van 28 juni tot en met 3 juli, dus na het digitale infomoment van 23 juni. Het eventueel sluiten van de spooroverweg zou pas kunnen na het bouwen van een tunnel door Infrabel ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan op Zevenbergen, waar dan weer voor parkeerhinder wordt gevreesd. Hockeyclub Herakles zal verhuizen naar Boechout, zodat de vraag oprijst wat er zal gebeuren met de vrij te komen gronden. De enige uitweg voor de wijkbewoners zou op termijn via de Guido Gezellelaan en de Antwerpsesteenweg of via de gevaarlijke oversteek op de Ring aan de Donk zijn. Zoals bekend heeft Jim Goetzé eerder bezwaar ingediend bij de Raad van State. Het dossier werd ontvankelijk verklaard, maar een arrest werd nog niet geveld.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
woensdag, 21 juli, 2021
Einddatum: 
woensdag, 21 juli, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK