BUURT VRAAGT NIETIGVERKLARING VAN SLUITING SPOOROVERWEG AAN GALGEVELD

De geplande sluiting van de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de Hockeyweg en Galgeveld,  heeft al heel wat emoties losgeweekt in het bijzonder bij de buurtbewoners uit de ruime omgeving. Onder impuls van ereschepen Jim Goetzé en met de steun van Frank Coenen werd op 28 december 2020 een verzoekschrift tot nietigverklaring van het collegebesluit van 6 juni 2016 voor de Raad van State ingediend. Dit verzoekschrift werd alvast ontvankelijk verklaard.

Van het collegebesluit van 6 juni 2016 werd volgens Jim Goetzé eerder toevallig op 22 oktober 2020 kennis genomen. Het afsluiten van de spooroverweg en het instellen van een knip op de Hockeyweg leverde ondertussen 220 gemotiveerde brieven vol grieven op van de buurtbewoners die zich getroffen voelen om professionele, familiale, sportieve en recreatieve redenen. O.m. de Donkvrienden vrezen voor de noodlottige gevolgen. De bewoners van het Galgeveld vrezen op een eiland terecht te komen. Deze van Zevenbergen-Zuid zien hun mobiliteit o.m. inzake woon- werkverkeer in sterke mate beperkt worden. De bewoners van Zevenbergen-West en Zevenbergen-Noord zijn dan weer ongerust over de plannen om eventueel een tunnel te voorzien tussen de Stijn Streuvelslaan en de Hockeyweg. De verzamelde brieven zullen aan de burgemeester overhandigd worden, met de vraag om de collegebeslissing van 6 juni 2016 in te trekken.

Dezelfde vraag maakt het voorwerp uit van het verzoekschrift tot nietigverklaring dat werd ingediend bij de Raad van State. Meerdere redenen worden hiervoor aangehaald. Zo was er geen overleg met de belanghebbenden, gebeurde er geen bevraging in de buurt en hadden er geen infovergaderingen plaats. Bovendien behoort het afsluiten van een gemeenteweg blijkbaar tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college. De ‘gewraakte’ beslissing is in tegenspraak met andere beslissingen van de stad, o.m. met betrekking tot het RUP Laporta-Caroly volgens hetwelk ‘de overgang aan de E. Claeslaan open blijft’, en met de Atlas der Buurtwegen. In principe mag Infrabel geen enkele overweg sluiten zonder akkoord van de gemeente en zonder een alternatief aan te bieden, meestal onder de vorm van een fietsers- en voetgangerstunnel. Het document ‘Streefdeel Overwegen Lier’ van Infrabel is blijkbaar nog niet af en niet officieel in het bezit van de stad. Het element sluipverkeer en veiligheid aan het Galgeveld, kwam tijdens de toelichting nauwelijks aan bod. Vermeld werd dat sinds 2018 al 7 meldingen werden ontvangen.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
vrijdag, 8 januari, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 8 januari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK