BORDEN VRAGEN DUIDELIJKHEID VOOR BUSAANBOD IN KONINGSHOOIKT

In landelijke regio’s kwam het openbaar busvervoer het afgelopen decennium steeds meer onder druk te staan. Om de aandacht te vestigen op het principe van basisbereikbaarheid, worden op initiatief van de Landelijke Gilden nu maandag 14 december in en rond Koningshooikt 15 borden geplaatst met de melding ‘Busje komt … (1) niet meer, (2) binnen een uur of (3) als je belt.

Om dorpen leefbaar en vitaal te houden is een voldoende aanbod van openbaar vervoer nodig. Vooral mensen die niet beschikken over een wagen of personen met een beperking dreigen af te glijden naar een vorm van sociaal isolement. Koningshooikt behoorde aanvankelijk tot de Mechelse vervoerregio, maar werd overgeheveld naar de vervoerregio Antwerpen. Eind november werd in de Mechelse vervoerregioraad achter gesloten deuren een akkoord bereikt over het vervoerplan. Ook vanuit de Antwerpse vervoerregio kwam er zo goed als geen info. Nochtans werd bij de opstart van de basisbeschikbaarheid inspraak van het middenveld in het vooruitzicht gesteld. Momenteel zorgen de buslijnen 560 en 561 voor een rechtstreekse verbinding van Koningshooikt met Mechelen. In het vervoerplan van de regio Mechelen wordt Koningshooikt wel via Berlaar met Heist-op-den-Berg verbonden, maar ontbreekt een alternatief voor de lijnen 560 en 561. Enkel nog tweemaal per dag zal de schoolbus naar O.L.V.-Waver rijden. Vanuit Koningshooikt is er naar Mechelen steeds een omweg met een overstapnodig, ofwel in Putte, ofwel in Heist-op-den-Berg, ofwel via Lier. Vanuit de Mechelse vervoerregio was er nauwelijks overleg met de stad Lier en met de Antwerpse vervoerregio was er geen samenspraak om de Hooiktse problematiek gezamenlijk aan te pakken. Voor de inwoners van Koningshooikt is het bijgevolg totaal onduidelijk welke het busaanbod in de toekomst zal zijn.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
zondag, 13 december, 2020
Einddatum: 
zondag, 13 december, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK