BOOMPLANTING, ACADEMISCHE ZITTING EN TENTOONSTELLING TER ERE VAN ANNE FRANK

Donderdag 27 januari 2022 is de internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. In Lier heeft op deze dag een boomplanting en een academische zitting plaats, die enkele dagen later wordt gevolgd door een tentoonstelling ter nagedachtenis van Anne Frank. Het initiatief gaat uit van de Lions Club Lier Twee Neten, in samenwerking met de stad.

Op 27 januari 2022 wordt om 15 uur door Lierse scholieren, vertegenwoordigers van het stadsbestuur en van de Lions Club Lier Twee Neten een Anne Frank-boom geplant aan het speelpleintje op het Sionsplein. In haar beroemde dagboek beschrijft Anne Frank de witte paardenkastanje die tijdens haar onderduiktijd in het achterhuis haar enig zicht op de natuur en de buitenwereld was. Na de oorlog is de Anne Frank-boom uitgegroeid tot een gedenkteken van de Jodenvervolging dat ons herinnert aan de waarde van tolerantie en wederzijds respect tussen verschillende culturen en levensvisies. Meer dan ooit heeft de boom een maatschappelijke en cultuurhistorische waarde. Met de aanplanting van de boom – een zaailing van de originele witte paardenkastanje in Amsterdam -, wil de Lionsclub Lier Twee Neten de Lierenaars en vooral de Lierse jeugd een blijvend gedenkteken bieden aan Anne Frank, de gruwelen van een oorlog en de gevolgen van uitsluiting en discriminatie. Dezelfde avond volgt om 19.30 uur in cultuurcentrum Vredeberg een academische zitting. Het woord wordt gevoerd door drie gastsprekers. Dr. Dienke G. Hondius, stafmedewerker Internationale Educatieve Projecten van het Anne Frank Huis, houdt een voordracht met als titel: ‘De Joodse Onderduik. Het Anne Frank Huis en andere onderduikplekken’. Burgemeester Rik Verwaest brengt de lezing: ‘Zwarte bladzijde. Vergeten verhaal: de Holocaust in Lier’ en Maarten van Alstein, senior onderzoeker van het Vlaams Vredesinistituut, sluit de rij met: ‘Bespiegelingen over herinneringseducatie’. 

Van 5 februari tot 4 april heeft in het Vleeshuis de Anne Frank-tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ plaats. De tentoonstelling richt zich in eerste instantie naar de schoolgaande jeugd, maar wordt buiten de schoolbezoeken ook opengesteld voor het grote publiek. Met het levensverhaal van Anne Frank als basis, is het de bedoeling jongeren bewust te maken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie te benadrukken. De tentoonstelling omvat een historisch en een actueel gedeelte. Het historisch gedeelte gaat over de vroege jeugd van Anne Frank in Frankfurt, de emigratie van de familie Frank naar Nederland, de onderduik en wat er met de onderduikers gebeurde nadat ze verraden waren. De expositie legt telkens het verband tussen de gebeurtenissen in Annes leven en de gebeurtenissen in de grote geschiedenis van die tijd: de opkomst van het nationaalsocialisme, de uitsluiting en discriminatie van de Joodse bevolking, de Holocaust. In het tweede actuele gedeelte komen jongeren van nu aan het woord, waarbij ze op kleurrijke panelen over hun eigen ervaringen met vooroordelen, discriminatie en uitsluiting uitweiden. De tentoonstelling wordt verder aangevuld met panelen omtrent de lokale context van het thema: het jodendom in Lier tijdens WO II en het verhaal van de familie Lemel. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 27 januari, 2022
Einddatum: 
maandag, 4 april, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK