BOMEN HISTORISCHE DREEF BLIJVEN BEHOUDEN

Na verder overleg met de gemeente ziet Defensie af van de oorspronkelijke eis om in de historische dreef van Moretus aan de Holleweg en de Lintacker 23 beuken en 2 lindebomen boven een ondergrondse NAVO-kerosinepijpleiding te kappen. Wel moeten bijzondere voorwaarden gerespecteerd worden. De beuken in de historische dreef mogen blijven. Kappen gebeurt enkel wanneer de veiligheid in het gedrang komt. 

De prachtige dreef is honderd jaar oud. In het deel van de Holleweg zijn al 14 bomen gevallen en komen geregeld zware takken naar beneden. Veiligheidshalve wordt de dreef dan ook afgesloten bij hevige wind. Defensie wilde 25 bomen boven de pijpleiding vellen. De eigenaar van het deel aan de Holleweg diende een omgevingsvergunning in om zijn deel van de dreef te kappen en opnieuw aan te planten.  Volgens burgemeester Koen T’Sijen ‘kan een volledige dreef volgens het Agentschap Natuur en Bos geveld worden van zodra één derde van de bomen is gevallen. Op dit moment is dit zo’n 12%. Met de bomen van Defensie erbij komt men aan bijna 30%. Wanneer meer dan één derde van de beuken zou verdwijnen, zijn de andere bomen minder beschermd voor rukwinden en zonnebrand en wordt het veiligheidsrisico groter. Dankzij het akkoord met Defensie, kan de huidige dreef voor langere tijd behouden blijven. 

Zoals blijkt uit het bodemonderzoek zijn ingrepen nodig. Het gaat dan om dringende ingrepen wanneer de veiligheid niet langer gegarandeerd is of er een risico bestaat op ernstige schade aan de kerosinepijpleiding. Er zal een begeleidingscommissie opgericht worden met de eigenaar(s), vertegenwoordigers van de gemeente, het Regionaal Landschap Rivierenland, de Bosgroep Provincie Antwerpen-Zuid, Onroerend Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos, Defensie, de Gecoro, de Milieuraad en externe experten. De commissie zal een aanzet geven voor de opmaak van een beheerplan ‘. Volgens schepen van omgeving Kris Swaegers ‘moet het beheerplan uitmonden in een visie over de toekomst van de dreef en moet ook nagedacht worden over een verjongingsmethode om de toekomst van de dreef te vrijwaren. In afwachting hiervan worden door vakmensen bijkomende studies uitgevoerd  met het oog op de veiligheid en de gezondheid van de bomen. De gemeente engageert zich om de financiering van bvb. het bodemonderzoek en de uitvoering van ingrepen (snoeien …) te verzekeren, in ruil voor het behoud van het publiek toegankelijk karakter van de dreef’.

Tekst: DéBé

Foto: Gemeente Boechout

Begindatum: 
donderdag, 15 juli, 2021
Einddatum: 
donderdag, 15 juli, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK