BOMEN BOECHOUTSE DREEF IN REDELIJK GOEDE STAAT

De bomen in de dreef aan de Holleweg in Boechout die door de Stichting Kempens Landschap in erfpacht werden genomen, hebben het voorwerp uitgemaakt van een eerste onderzoek naar hun gezondheidstoestand. Uit het verslag van de dreefcommissie dat tijdens de jongste gemeenteraad werd voorgelegd, blijkt dat de bomen in redelijk goede staat zijn.

Schepen van milieu Kris Swaegers: ‘Elke boom werd afzonderlijk door experten onderzocht en kreeg een eigen gezondheidsfiche. De meeste bomen zijn in redelijk goede staat. Voor sommige bomen is verder onderzoek nodig’. Er zijn geen bomen die een acuut risico vertonen. Dit betekent dat er geen direct gevaar is dat ze zullen omvallen bij stormweer. Vier bomen zijn dood en krijgen een ‘ecoveiling’.  Ze worden tot op de kruin afgezaagd. De stammen blijven staan en beschermen de bomen in de onmiddellijke omgeving. Het landschap blijft ongeveer gelijk. Op deze manier hebben de bomen een natuurwaarde. Eén boom moet een jasje van jute krijgen, om de bast te beschermen tegen zonnebrand. Er is een aantal bomen met een verhoogd risico, die de experten verder willen onderzoeken. Het gaat om 20 bomen in de Holleweg en 31 bomen in de Lintacker. 

Na de nodige kliminspecties, trekproeven, zwamonderzoeken en andere tests, komt er in het najaar een definitief verslag van elke boom. Volgens burgemeester Koen T’Sijen kan je niets uitsluiten. ‘We kunnen toch met enige zekerheid stellen dat het bij normaal weer veilig is om te wandelen of te joggen in de dreef. Als er wind voorspeld wordt, kan je beter uit alle parken wegblijven, dus ook uit de dreef. We gaan trouwens in het najaar de mensen opnieuw uitnodigen om lid te worden van be-alert. Dit is het alarmeringsmiddel van de overheid, dat ook de gemeente Boechout meer en meer wil gebruiken’. In november volgt een nieuwe bijeenkomst van de dreefcommissie, waar zal besproken worden of en welke acties nodig zijn voor de 51 bomen die een verhoogd risico vertonen. In de dreef staat een mooie kapel die toe is aan renovatie. Aan het Agentschap Onroerend Erfgoed werd gevraagd om de werken voor 50% te subsidiëren. Het overige deel betaalt de gemeente. 

Tekst: DéBé

Foto: GB

Begindatum: 
donderdag, 30 juni, 2022
Einddatum: 
donderdag, 30 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK