BOM ONDER EEN VAN DE TWEE NIEUWE LIERSES: NAAMSWIJZIGING VAN TAFEL GEVEEGD

 
Het ter ziele gegane Lierse werd uiteindelijk opgevolgd door niet één, maar twee clubs. K. Lyra-Lierse, gesteund door Lierse Voor Altijd in samenwerking met Lyra, en KSK Lierse Kempenzonen, met leden van het oude bestuur van Lierse samen met KFC Oosterzonen. Die laatste zit nu met een groot probleem
 
Waar de Belgische Voetbalbond intussen de naamswijziging van Lyra, in twee tijden, goedkeurde, is dat voor KFC Oosterzonen nog lang niet het geval. Uit een PV van de KBVB die Voetbalkrant.com kon inkijken, blijkt dat de naam KSK Lierse Kempenzonen omwille van verschillende redenen afgekeurd werd.
De naam van een failliete club mag niet opnieuw gebruikt worden binnen de vijf jaar waardoor aanvankelijk beide namen afgekeurd werden. De aanwezigheid van 'KSK Lierse' bij Oosterzonen en 'Lierse SK' (Sportkring Kempen) was er teveel aan. Lyra-Lierse had een alternatief klaar dat intussen wel goedgekeurd werd: Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar (afgekort K. Lyra-Lierse).
 
"Geen bewijs dat Lierse Kempenzonen in Lier gaat spelen"
KSK Lierse Kempenzonen zit met een groot probleem aangezien de KBVB het ook niet bewezen acht dat het team in Lier zal spelen. "Waar de exploitatiezetel van K. Lyra T.S.V. zich in Berlaar bevindt, levert KFC Oosterzonen geen enkel bewijs dat haar toekomstige exploitatiezetel zich in Lier zal bevinden", klinkt het. Lierse kan bij Lyra-Lierse wel gebruikt worden omdat Lyra een aantoonbare band met de stad Lier heeft.
Verder lijkt ook de benaming 'Kempenzonen' een probleem te vormen, gezien een geografische verwijzing enkel naar een stad, gemeente of deelgemeente mag verwijzen.
 
De weigering
 
1.Beide aanvragen dienen in hoofdorde te worden afgewezen op grond van artikel B303.14 van het bondsreglement, nu de (afgekorte) naam van een failliete club niet opnieuw mag worden aangenomen als (deel van de) naam van een andere club dan na verloop van vijf jaar. In beide voorstellen is heel duidelijk de (afgekorte) naam K. Lierse S.K. // K.S.K Lierse opgenomen, zodat op die grond al niet met de voorgestelde naamswijzigingen kan worden ingestemd.
2. Daarnaast kunnen ook vragen rijzen over de opname van een geografische verwijzing naar de exploitatiezetel van de hoogst spelende ploeg van de desbetreffende clubs (art. B303.11). Waar de exploitatiezetel van K. Lyra T.S.V. zich in Berlaar bevindt, levert KFC Oosterzonen geen enkel bewijs dat haar toekomstige exploitatiezetel zich in Lier zal bevinden.
3. Om deze redenen kunnen voormelde naamswijzigingen niet aanvaard worden.
Door K. Lyra T.S.V. voorgestelde alternatieven
Vermits K. Lyra T.S.V. reeds een aantal alternatieve naamswijzigingen heeft voorgesteld, waaronder Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar (afgekort K. Lyra-Lierse B) en dit laatste alternatief aan alle vereisten van het bondsreglement voldoet, staat het UC toe dat vanaf het seizoen 2018-2019 (art. B303.13) de club K. Lyra T.S.V. (52) haar naam wijzigt in Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar.
 
Tekst: LR
Foto: RM

 

 
Begindatum: 
vrijdag, 8 juni, 2018
Einddatum: 
vrijdag, 8 juni, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK