BOEK OVER SINT-GUMMARUSBOOM OFFICIEEL VOORGESTELD

Voor een select gezelschap van genodigden – w.o. afgevaardigden van de Broederschap van Sint-Gummarus, de Gilde ‘Heren van Lier’ en de Gezellen van ’t Groot Volk – werd in de Sint-Gummaruskerk het boek ‘De boom van Sint-Gummarus’ voorgesteld. De publicatie is van de hand van Marc Mees van het Liers Genootschap voor Geschiedenis, die op de medewerking van Aimé Stroobants uit Dendermonde mocht rekenen.

De aanwezigen werden welkom geheten door Jos Van Rompay, voorzitter van de Broederschap. Hij verwees naar de bijzondere coronaomstandigheden die hun stempel drukten op de viering van de Lierse stadspatroon anno 2020 en naar de blijde intrede van de reus Gummarus. De publicatie over de boom bestempelde hij als een meerwaarde voor de Sint-Gummarusverering en als een belangrijk werk met een cultuurhistorische en theologische waarde. Auteur Marc Mees gaf vervolgens een gedétailleerd overzicht van het verloop van het historisch onderzoek, belangrijke wetenswaardigheden en de achterliggende symboliek van het 15de eeuwse kunstwerk. De publicatie herinnert aan het wonder van de omgehakte boom, die door de Lierse stadspatroon met zijn gordel weer aan elkaar werd geplaatst. De boom stond gedurende vele eeuwen in de Kluizekerk op de plaats waar het wonder gebeurde en werd in 1994 overgebracht naar de Sint-Gummaruskerk. 

Na de uiteenzetting werd een eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Frank Boogaerts en aan Jean-Marie Goetzé namens de Gilde ‘Heren van Lier’. Het boek kwam tot stand op initiatief van de Broederschap van Sint-Gummarus en de Gilde ‘Heren van Lier’, met de steun van de erfgoedcel Kempens Karakter en de stad Lier. Het telt 100 pp. , is rijk geïllustreerd en kost 15 euro (+ 5 euro verzendingskosten buiten Lier). Het kan besteld worden door overschrijving van het overeenstemmende bedrag op rekening nummer BE56 7350 4580 3788 van de Broederschap van Sint-Gummarus met de vermelding ‘boek boom’. Het kan afgehaald worden in de Sint-Gummaruskerk op donderdag 15 en zondag 18 oktober van 14 tot 16 uur en na 19 oktober in het stadsmuseum. Niet afgehaalde exemplaren worden in Lier in de loop van de maand november thuis bezorgd.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
woensdag, 14 oktober, 2020
Einddatum: 
woensdag, 14 oktober, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK