BOB THEEUWS SLUIT LOOPBAAN AF ALS PLAATSMEESTER

Na een voorbeeldige loopbaan gaat stadsambtenaar Bob Theeuws bij het einde van dit jaar met pensioen. Gedurende 40 jaar zorgde hij als plaatsmeester voor een vlot verloop van alle kermissen op het grondgebied van Lier. In deze hoedanigheid kan hij terugblikken op de langste staat van dienst in ons land.

Een plaatsmeester verzorgt de hele administratie rond de organisatie van kermissen. In de loop van de voorbije 40 jaar is er veel veranderd in de sector. Vroeger deed iedere gemeente zowat haar eigen zin.

De laatste jaren is evenwel de federale wetgeving van kracht, die verbiedt dat standplaatsen per opbod worden toegewezen. De stad Lier is hier in de loop van de jaren tachtig als allereerste reeds van afgeweken. Sindsdien wordt gewerkt met contracten, die aanvankelijk een looptijd van 3 en nadien van 5 jaar hadden. Zodoende zijn de foornijveraars voor meerdere jaren zeker van hun standplaats en kunnen voor het publiek redelijke prijzen gehandhaafd blijven.

De plaatsmeester moet er samen met de politie ook voor zorgen dat de foorkramers op het voorziene tijdstip de juiste plaats innemen. Deze operatie verloopt meestal vlot, omdat vooraf een uitgetekend plan toegestuurd wordt. Tenslotte moet ook controle uitgeoefend worden op de woonwagens die op de kermispleinen staan en moet de voorziene retributie ontvangen worden.

De voorbije decennia zijn de kermisattracties groter en sneller geworden. Klassiekers blijven de gebakkramen, de schietkramen en de lunaparken, al kregen deze een andere inhoud.

 Bob Theeuws heeft zijn functie altijd vol overgave en met veel plezier uitgeoefend. Hij genoot van de vele hoogtepunten, maar herinnert zich ook nog het onvergetelijke dieptepunt. Dat situeerde zich in 2005 toen de foornijveraars de binnenstad blokkeerden, omdat ze als gevolg van de heraanleg geen gebruik konden maken van de Grote Markt.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK