BLIJDE INTREDE VAN DE SINT

Zaterdag 17 november doet de Sint samen met zijn gevolg aan Zwarte Pieten zijn blijde intrede in Lier. Vanaf 13.30 uur zullen de kinderen aan de verlaagde kade van het Felix Timmermansplein kunnen aftellen naar de verschijning van de Sint, die wordt voorgevaren door de Koninklijke Moedige Bootvissers.

Bij zijn aankomst om 14 uur wordt hij welkom geheten door de burgemeester. Vervolgens wordt in stiet opgestapt naar het stadhuis. Van 14.30 tot 15.30 uur ontvangt de Sint samen met zijn Zwarte Pieten de kindjes in het stadhuis, waar ze hun tekening kunnen afgeven. Gevraagd wordt zoveel mogelijk met de fiets te komen en deze te plaatsen in de fietsenparking op de Vismarkt.

Naar aanleiding van de aankomst van de Sint worden enkele speciale verkeersmaatregelen voorzien. Zo wordt op de Hoge Brug aan de Vismarkt en de Werf van 13 tot 15.30 uur de helft van de rijbaan afgesloten voor de toeschouwers. Er geldt éénrichtingsverkeer van de Rechtestraat naar de Grote Markt/Vismarkt. Het verkeer vanuit de Rechtestraat zal tussen 14 en 15 uur sterke hinder ondervinden. Op de Werf zal een parkeer- en stilstaanverbod gelden vanaf de Rechtestraat tot aan de Bril. Ook hier wordt de helft van de rijbaan afgesloten voor de toeschouwers. Vanaf 12 uur geldt op de Vismarkt ter hoogte van het Hof van Santhoven een parkeerverbod om een fietsparking in te richten.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 17 november, 2018
Einddatum: 
zaterdag, 17 november, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK