BIOLOGISCHE SLIBBEHANDELING LEVERT VERHOOPT RESULTAAT OP

18 maanden na de start van de biologische behandeling van het slib aan het Spui, is het project afgerond. De vooropgestelde doelstelling om het slib met 50% te verminderen, is gehaald en zelfs licht overschreden. Het niveau van het slib daalde gemiddeld met 46 centimeter. In het totaal verdween 2.737 kubieke meter slib. Enkel vlak tegen het Spuihuis blijft de laag iets dikker, door de bladeren die daar samen drijven.

Schepen Bert Wollants is best tevreden met het resultaat. ‘De doelstellingen zijn gehaald. Het slibniveau is in belangrijke mate gedaald en de bootvissers kunnen opnieuw tot vlak voor het Spui varen. Bovendien is de kwaliteit van het water in de Binnennete er behoorlijk, op vooruit gegaan. Ook de eerste resultaten van de gelijkaardige behandeling van de vijver in het stadspark zijn bekend. Nadat de vijver hier in april een eerste maal werd behandeld, daalde het slib over de totale oppervlakte met zo’n 21 centimeter wat goed is voor 36%. Ook hier is er minder geurhinder en is de kwaliteit van het water verbeterd. Het project loopt nog tot oktober 2017, zodat ook hier de 50% slibreductie zal gehaald worden.

Momenteel wordt onderzocht of er nog andere locatie zijn, die in aanmerking komen om het slib te reduceren. In eerste instantie wordt hierbij haan de zone tussen het stadspark en de Sint-Jansbrug.

Begindatum: 
maandag, 21 november, 2016
Einddatum: 
maandag, 21 november, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK