BINNENSTAD WORDT FIETSZONE

Eind juni 2020 keurde het schepencollege de invoering van een fietszone binnen de vesten principieel goed. De komende maanden zullen de adviesraden bij de verdere besprekingen worden betrokken, zodat de gemeenteraad in het voorjaar 2021 een definitieve beslissing kan treffen.

De fietszone is, zoals bleek uit de toelichting door schepen van mobiliteit Bert Wollants, bedoeld om de zwakkere weggebruikers – in het bijzonder kinderen en ouderen – in het hart van de stad meer kansen te bieden om zich vlot en veilig te bewegen. In uitvoering van het fietsbeleidsplan en na advies van de mobiliteitsraad van februari 2018, werden nog hetzelfde jaar de Kanunnik Davidlaan en de Begijnhofstraat als eerste fietsstraten ingericht. Met het oog op éénvormigheid en duidelijkheid worden alle straten in de binnenstad nu fietsstraat. Dit betekent dat het gemotoriseerd verkeer fietsers niet mag inhalen, de snelheid beperkt blijft tot 30 kilometer per uur en de fietsers de volledige rijkstrook en in enkelrichtingsstraten zelfs de volledige breedte mogen gebruiken. Uitzonderingen vormen de Netelaan, de Leuvensevest, de vesten en de bruggen die toegang geven tot de binnenstad. Woonerven (zoals het Looks) en voetgangerszones (zoals de Grote Markt en het Begijnhof) behouden hun geëigend karakter. Verwacht wordt dat de invoering van de fietszone een gunstige invloed zal hebben op de lokale economie, de vrije tijd en het toerisme.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 11 september, 2020
Einddatum: 
vrijdag, 11 september, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK