BEZWAAR VAN ERESCHEPEN TEGEN AFSLUITING SPOOROVERWEG

Met het oprakelen van het masterplan Ring West kwamen de daarmee gepaard gaande beslissingen van enkele jaren geleden opnieuw aan de oppervlakte. Zo ook het besluit van het schepencollege van 6 juni 2016 om in het kader van het toekomstige circulatieplan, de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de Hockeyweg en het Galgeveld  af te sluiten en van een knip te voorzien. De achterliggende buurtbewoners, het domein van de Donkvrienden en van Donktoeren, evenals Hockey Club Herakles, dreigen zodoende van de rest van de stad afgesloten te worden.

Ereschepen Jim Goetzé heeft alvast aangekondigd bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Hij hoopt dat nog initiatieven zullen volgen om het gemeenschappelijk belang te dienen. Infrabel streeft er al langer naar om zoveel mogelijk overwegen af te sluiten. Daarbij komt nog dat de toekomstige fietsostrade Antwerpen-Lier moeilijk te rijmen valt met het sluipverkeer in de Hockeyweg. De gemeente Boechout heeft in 2018 al de intentie uitgedrukt om de Hockeyweg door te knippen. Volgens de stad Lier kan dit slechts wanneer de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Ring en het station gerealiseerd is. In het andere geval krijgt de wijk Zevenbergen nog wat bijkomend verkeer te verwerken. In het kader van het masterplan stationsomgeving en Ring West wordt met het oog op het aan banden leggen van het sluipverkeer, een knip voorzien in de Tuinweg voorbij het Galgeveld, evenals aan de spooroverweg E. Claeslaan, Hockeyweg en Galgeveld. De knip aan de Tuinweg zou al kunnen voorzien worden na de uitvoering van de eerste fase van het verkeerscirculatieplan ‘woonwijk Boomlaar’ en het stationsproject Tramweglei. 

Ereschepen Jim Goetzé merkt op dat het plan om de overweg af te sluiten, gelanceerd werd zonder enig overleg met de belanghebbende buurtbewoners. Het werd aan hen ook niet medegedeeld. Zij  vrezen om geïsoleerd te worden zoals eilandbewoners. Dit is eveneens het geval voor de Donkvrienden, Donktoeren en Hockey Club Herakles. Naast de beperking van hun mobiliteit, is de buurt bij een eventuele brand of een ongeval moeilijk bereikbaar voor brandweer- en/of ziekenwagens. Hij doet dan ook een oproep tot verdere actie.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
woensdag, 28 oktober, 2020
Einddatum: 
woensdag, 28 oktober, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK