BEWONERSVERGADERING VOOR HERAANLEG SINT-GUMMARUSSTRAAT

De planning van de stad voorziet voor 2017 o.m. de heraanleg van het wegdek en de riolering van de Sint-Gummarusstraat. Dinsdag 31 januari heeft om 19 uur in de Colibrantzaal, Deensestraat 6 een bewonersvergadering plaats, waarbij het voorontwerp zal voorgelegd en besproken worden.

Het voorontwerp werd opgesteld door het studiebureau Infrabo en reeds voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Vooraleer de werken effectief kunnen aangevat worden – wat nog in de loop van 2017 zou kunnen gebeuren - , moeten nog meerdere stappen gezet worden. In functie van de opmerkingen bij het voorontwerp, kan het studiebureau Infrabo een definitief ontwerp opmaken dat voor goedkeuring naar het schepencollege moet. Aansluitend kan de stad een bouwaanvraag indienen. Tevens wordt een openbaar onderzoek gehouden om na te gaan of er bezwaren bij de bouwaanvraag zijn. Van zodra de stedenbouwkundige vergunning werd ontvangen, kan de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer van start gaan. Enkele weken voor de start van de werken wordt nog een bewonersvergadering belegd, waarbij de aannemer de concrete timing en fasering zal voorstellen.

Begindatum: 
dinsdag, 31 januari, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 31 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK