BEWONERS TONEN GROTE BETROKKENHEID BIJ DOSSIER SPOOROVERWEG

Over de problematiek van de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de knip in de Hockeyweg en de Tuinweg, is het laatste woord nog niet gevallen. Nu had aan de Donkhoeve een infomoment plaats voor de bewoners van de betrokken straten, de Donk en de wijk Zevenbergen. De talrijk opgekomen aanwezigen gaven alvast blijk van een grote betrokkenheid.

De avond werd gecoördineerd door Frank Coenen die het globale kader schetste, waarna Jim Goetzé de impact van de plannen op de buurt en Jef T’Seyen deze op de wijkwerking, konden toelichten. In zijn inleiding verwees Frank Coenen naar de 250 brieven die aan het stadsbestuur bezorgd werden, dat de veiligheid van de fietsers duidelijk primeert en het steeds de bedoeling blijft om een dialoog met het stadsbestuur aan te gaan. Jim Goetzé stond stil bij de belangrijkste partners in het verhaal. Infrabel dat wenst te besparen op overwegen, maar volgens een eerdere streefnota in deze geen vragende partij is. De stad Lier waar het schepencollege op 16 juni 2016 besliste om de overweg te sluiten. De provincie die pas tellingen uitvoerde na het online infomoment van 23 juni laatstleden. Ondertussen zou een wetsvoorstel ingediend zijn om geen spooroverwegen af te sluiten zonder akkoord van de betrokken gemeente. In o.m. Hansbeke, Kalmthout en Heist-op-den-Berg, was dit reeds het geval. Op Zevenbergen was vroeger een overweg ter hoogte van hockeyclub Herakles, met opvallende parkeerdruk tot gevolg. Gevreesde wordt dat dit scenario zich zou herhalen in dien op vraag van de stad hier een tunnel wordt aangelegd.

 Jef T’Seyen verwees naar de impact op de wijkwerking van de Donkvrienden. Bij de oudste en grootste wijkvereniging van Lier zijn 250 betalende gezinnen aangesloten. Het sluiten van de spooroverweg zou een ernstige bedreiging vormen voor de Donkfeesten en quasi het einde betekenen van de Donkkoers en de Donkrun, de fakkeltocht met kerstmis, het bezoek aan de kerststal en de rondgang van Sinterklaas. Spreker vroeg zich ook af ‘wat bij dringend noodzakelijke interventies?’. Na deze uiteenzettingen volgde een vragenronde. Voormalig schepen Herman Peeters zorgde daarbij voor een opgemerkte tussenkomst. Hij verwees naar de metamorfose die de wijk Zevenbergen en omgeving de laatste jaren onderging en naar de toekomstige impact van de invulling van het gebied gelegen tussen de Antwerpsesteenweg, de Zuid-Australiëlaan en het station. Tot besluit werd nogmaals gesteld dat gestreefd wordt naar een dialoog met het stadsbestuur en verdere acties niet uitgesloten zijn.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
donderdag, 22 juli, 2021
Einddatum: 
donderdag, 22 juli, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK