BERLAAR NAM AFSCHEID VAN ERE-BURGEMEESTER

Zoals eerder werd gemeld viel precies op nieuwjaarsdag 2021 op 81-jarige leeftijd het overlijden van ere-burgemeester André Martens te betreuren. Tijdens de uitvaartplechtigheid die omwille van corona in beperkte kring plaats had, hield de huidige burgemeester Walter Horemans een opgemerkte toespraak.

Samen met zijn echtgenote Godelieve Van de Voorde kwam André Martens van Melsele naar Berlaar, om er als leraar wiskunde les te geven aan het H.-Hart van Maria-Insituut. Het echtpaar integreerde zich vrij vlot in Berlaar en gaf alle kansen aan hun drie kinderen. André Martens speelde toneel bij het Davidsfonds en trad samen met de huidige burgemeester op in de tragi-komedie ‘Nonkel Gaston is dood en dan is er koffie’. Hij voelde zich eveneens aangetrokken tot de in Berlaar zo populaire duivensport. In 199’ werd hij aangezocht om bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van de CVP te trekken. Hij werd meteen burgemeester en wel gedurende twee legislaturen (1995-2006). Hij haalde de CVP uit de oppositie en lag samen met wijlen voorzitter van de VU Frans Hendrickx aan de basis van de coalitie en het kartel met de VU – N-VA. Gedurende gans zijn politieke loopbaan kreeg hij veel steun van zijn echtgenote. Ondanks de financieel moeilijke periode en de problematiek rond het dossier van de Doelvelden, wist hij toch meerdere belangrijke projecten te realiseren. Daartoe behoren de vernieuwing van de Misstraat, de heraanleg van de Sollevelden, de restauratie van de kerk van Gestel en het doorhakken van de knoop rond het voetbalterrein. Met de wateroverlast van september 1998 in de buurt van de Gestelbeek, liet hij twee grote automatische pompen aanrukken die tot op vandaag hun nut bewijzen. 

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
zaterdag, 9 januari, 2021
Einddatum: 
zaterdag, 9 januari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK