BEPERKING OP HET GEBRUIK VAN DRINKWATER

Omwille van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx een besluit uitgevaardigd om het onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan. Om een normale drinkwaterbedeling te kunnen verzekeren is het momenteel ook in Lier verboden om het publieke drinkwaternet te gebruiken voor onderstaande activiteiten.

Het wassen van motorvoertuigen – met uitzondering van de normale activiteiten dan daartoe gespecialiseerde ondernemingen -, het (bij)vullen van particuliere zwem- en plonsbaden en vijvers, het bevoorraden van fonteinen, het reinigen van straten, voetpaden en riolen, het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen – met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen -, het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen. Ondernemingen mogen het publieke drinkwaternet niet gebruiken voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of bedrijfsactiviteiten. Overtredingen kunnen bestraft worden met ene geldboete en/of ene gevangenisstraf. De stad roept de inwoners op om zich aan dit besluit te houden.

De stad schakelde de fonteinen op de Grote Markt uit. De fontein op de Vismarkt die gevoed wordt met water uit de Nete blijft wel operationeel. Voorlopig beschikt de stad nog over voldoende regenwater om de veegwagen en de kolkenzuiger actief te blijven inzetten. Het gebruik van water door de veegwagen is nodig om opvliegend stof te beperken. Door het gebruik van regenwater is de inzet van de kolkenzuiger verzekerd bij meldingen van verstopte riolen. Om bewust om te springen met het beschikbare regenwater, krijgt het wagenpark van de stad voorlopig geen wasbeurten meer. De bloembakken, bloempotten en hangmatten in de stad, aan bruggen en stadsgebouwen, worden onderhouden door een externe aannemer, die hierbij uitsluitend gebruik maakt van regen- of putwater.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 23 juni, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 23 juni, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK