BEHEER MORETUSDREEF OVERGEDRAGEN AAN GEMEENTE EN KEMPENS LANDSCHAP

Na een reeks diplomatische onderhandelingen draagt de familie Moretus Plantin de Bouchout de honderdjarige historische dreef over aan Kempens Landschap en de gemeente Boechout. De dreef is één van de mooiste plekjes in de gemeente en behoort tot het cultuur-historisch landschap rond het Hof van Boechout. 

Om de honderdjarige beukendreef te rooien en opnieuw aan te planten verleen de gemeente een omgevingsvergunning onder bijzondere voorwaarden. Zo moeten dringend ingrepen gebeuren wanneer de veiligheid van personen en woningen niet langer gegarandeerd is of wanneer het risico op eventuele schade aan de kerosinepijpleiding van de NAVO, die onder de dreef doorloopt, zich aandient. In het licht van de aanmaak van een beheerplan dat rekening houdt met de natuur- en erfgoedwaarde van de dreef, moet ook een begeleidingscommissie opgericht worden. De beslissing kwam er nadat Defensie zich akkoord verklaarde met het behoud van de 23 beuken en de 2 lindebomen in de dreef van Moretus aan de Holleweg en de Lintacker. Na herhaalde besprekingen tussen de familie Moretus en burgemeester Koen T’Sijen, kan de gemeente via een erfpachtovereenkomst het beheer van de dreef voor een langdurige periode (50 jaar) overnemen. Graaf Reynald Moretus en jonkheer Henri Moretus blijven eigenaar van de dreef, maar het zakelijk recht om de dreef te onderhouden en te gebruiken hoort toe aan de gemeente. Het publiek zal dus de volgende 50 jaar toegang hebben tot de dreef. Ook het onderhoud en de restauratie van de kapel, de geleidelijke vernieuwing van de dreef, evenals de verantwoordelijkheid inzake eventuele schadegevallen met betrekking tot de ondergrondse pijpleiding en de bomen, liggen bij de gemeente. Kempens Landschap – dat ressorteert onder de bevoegdheid van de provincie Antwerpen – zal in naam van de gemeente optreden als erfpachter. Kempens Landschap staat al bijna 25 jaar garant voor het behoud en herstel van o.m. de natuur, kastelen, molens, bossen … Zodoende kan voor beheeropdrachten (bodemonderzoek, snoeiwerken …) gerekend worden op extra subsidies. 

Tekst: DéBé

Foto: Prov Ant

Begindatum: 
maandag, 11 oktober, 2021
Einddatum: 
maandag, 11 oktober, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK