BEGIN 2022 STARTEN VOORBEREIDENDE WERKEN HERAANLEG BERLARIJ

Normaliter gaan maandag 10 januari 2022 de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de Berlarij van start. De nutsmaatschappijen gaan vooreerst de leidingen voor elektriciteit, gas en drinkwater vernieuwen. Deze werken zullen duren tot de zomervakantie. 

Fluvius start de nutswerken aan de zijde van de Ros Beiaardstraat. Fluvius begint op 7 februari aan de zijde van het centrum. Na het bouwverlof van de zomer 2022 worden de feitelijke riolerings- en wegeniswerken aangevat. De plannen werden uitgetekend door het studiebureau S.Bilt. De riolering in de Berlarij is al geruime tijd versleten, wat zorgt voor verzakkingen in het wegdek. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater. De rijweg wordt 4 meter breed en krijgt een asfaltverharding, wat te verkiezen is boven de huidige klinkers gelet op de frequente passage van lijnbussen. Ter hoogte van de kruising met de Molenstraat en de Regenboogstraat wordt – op hetzelfde niveau als de voetpaden – een verhoogd plateau in betonstraatstenen aangelegd. De voetpaden in betonkleurige dubbelklinkers worden breder, wat meer mogelijkheden biedt om fietsen te stallen. Om visueel een onderscheid te maken met de rijweg, worden de parkeerstroken aangelegd met betonstraatstenen. Ze worden afgebakend door groenvlakken, die worden ingevuld met lage beplanting en waar mogelijk met bomen. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden. Tenslotte wordt ook de straatverlichting vernieuwd en komen er moderne ledarmaturen. 

Tekst; DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
maandag, 10 januari, 2022
Einddatum: 
woensdag, 1 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK