BEDENKINGEN BIJ VOORONTWERP HERAANLEG WERF

Normaliter gaan in het najaar 2024 de werkzaamheden voor de heraanleg van de Werf en het achterliggende gebied van de Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat en Volmolenstraat van start. Dit laatste wordt omgevormd tot woonerf met plaats voor ontharding en vergroening. Geert Marrin (Groen-Lier&Ko) formuleerde tijdens de bespreking in de gemeenteraad enkele bedenkingen bij het voorontwerp, dat aan de buurtbewoners werd voorgelegd.

Hij sprak de vrees uit dat de vergroening van de Werf er niet zal op vooruit gaan, net nu er zulke grote nood is aan voldoende groen om voor de nodige schaduw en verkoeling te zorgen. Daarnaast vond hij het jammer dat geen dubbelrichtingsverkeer voor fietsers wordt voorzien. Volgens schepen Bert Wollants is de bewonersvergadering die eerder georganiseerd werd, in een positieve sfeer verlopen. Uiteraard kwamen daarbij verschillende visies aan bod. Samengevat wordt langs de Binnennete een brede wandelstrook van 3,30 m voorzien. Daarnaast komt een rijweg met een breedte van 3,40 m, een parkeerstrook van 2 m en een voetpad langs de huizen van 1,84 m. De huidige bomenrij wordt vervangen. Het gaat om kleinere exemplaren die een beperkte levensduur hebben en midden het voetpad staan. Ze zorgen voor weinig schaduw. Daarom worden ze vervangen door 3 tot 5 grote bomen, die voor meer schaduw en verkoeling zullen zorgen. 10 van de 17 parkeerplaatsen blijven behouden. Ook de mogelijkheid om te laden en te lossen wordt voorzien. Aanpassingen aan het voorontwerp zijn mogelijk en zullen in het kader van het participatietraject aan de bewoners voorgelegd worden.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 24 mei, 2023
Einddatum: 
woensdag, 24 mei, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK