ATHENEUM LIER CAMPUS LOUIS ZIMMER BEKOMMERD OM WELBEVINDEN LEERLINGEN

Directie en leerkrachten van het Atheneum Lier campus Louis Zimmer zijn zeer begaan met het welbevinden van de leerlingen. De gevolgen van de coronamaatregelen wegen zwaar, zeker bij de jeugd. Samen met de vrijetijdsactiviteiten vallen ook de sociale contacten weg. Daarom zette de school een samenwerking op poten met de PXL Hogeschool Limburg. In het kader hiervan werd de PXL ‘Appwel, hoe zit je in je vel’ gelanceerd. 

De leerlingenbegeleiding van het Atheneum Lier campus Louis Zimmer kreeg sterke signalen dat de leerlingen het moeilijk hebben en dat het hen vooral ontbreekt aan perspectief. De app werd ontwikkeld op maat van de leerlingen en is bedoeld om het welbevinden van de leerlingen secundair onderwijs in kaart te brengen en op te volgen. ‘Appwel’ is een project van het expertisecentrum onderwijsinnovatie van de hogeschool PXL, waarbij het individueel welbevinden van de leerlingen via een app op hun smartphone wordt gemeten. Drie keer per jaar wordt een vragenlijst afgenomen zodat de evolutie kan opgevolgd worden. De resultaten van deze statistisch onderbouwde  vragenlijst worden doorgestuurd naar het directieteam en de leerlingenbegeleiding, zodat er op schoolniveau preventieve of curatieve actie kan ondernomen worden. ‘De lancering van de app ging gepaard met een passende traktatie’, zo benadrukt directeur Alessandro Fontana. ‘Elke leerling ontving bij wijze van opkikkertje een zakje groen/witte snoepjes in de vorm van een kikker’. Dit was alvast de eerste actie van een reeks, bedoeld om de leerlingen geregeld een hart onder de riem te steken en vooral het signaal te geven dat de school hun welzijn hoog in het vaandel draagt.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
dinsdag, 23 februari, 2021
Einddatum: 
dinsdag, 23 februari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK