ANNE FRANK-TENTOONSTELLING KOMT NAAR LIER

Van 4 februari tot en met 4 april 2022 heeft op initiatief van de Lions Club Lier Twee Neten in het Vleeshuis de wereldwijd rondreizende tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ rond Anne Frank plaats. De tentoonstelling focust op scholieren middelbaar onderwijs, maar richt zich evenzeer tot het grote publiek.

Anne Frank schreef haar legendarische dagboek toen ze als tiener met haar familie ondergedoken leefde in Amsterdam, tijdens de jodenvervolging in W.O. II. Thema’s zoals discriminatie, antisemitisme, racisme, pestgedrag, vooroordelen en stigmatisatie van bevolkingsgroepen, evenals het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie, blijven na 80 jaar nog steeds actueel. Het opzet, het doel en de inhoud van de tentoonstelling werd toegelicht in aanwezigheid van Levien Rouw, projectleider educatieve projecten van de Anne Frank Stichting uit Amsterdam. Hij werd eerder ontvangen in het stadhuis en bracht een bezoek aan het Vleeshuis. De interesse vanuit de Lierse scholen is bijzonder groot. 4.000 leerlingen hebben zich reeds aangemeld. Vele klasgroepen krijgen leeftijdsgenoten als gids. De opgedane kennis wordt trouwens nadien in het lessenpakket verwerkt. 

De tentoonstelling omvat een historisch en actueel gedeelte. Het historisch gedeelte handelt over de vroege jeugd van Anne Frank in Frankfurt, de emigratie van de familie naar Nederland en de onderduikperiode. Telkens wordt verwezen naar de gebeurtenissen van de tijd: de opkomst van het nationaalsocialisme, de uitsluiting en discriminatie van de Joodse bevolking en de holocaust. In het actuele gedeelte komen de jongeren van nu aan bod. De tentoonstelling omvat ook een Liers luik. Tijdens de voorbereiding werd heel wat informatie verzameld over het jodendom in Lier tijdens WO II en over de familie Lemel. Voor de gidsenbeurten hebben zich al een honderdtal vrijwilligers en Lierse stadsgidsen aangemeld. Voor de tentoonstelling werd in de schoot van de Lions Club Lier Twee Neten een bijzondere commissie opgericht. Ze bestaat uit Philip Aertgeerts, Walter Beukeleirs, Jan De Haes, Antoon D’Hulst, Jo Docx, Han Flintrop, Hilde Vanden Eynde en Peter van Es. 

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 4 februari, 2022
Einddatum: 
maandag, 4 april, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK