ALTERNATIEF PLAN VOOR HERAANLEG WERF

Normaliter is in 2024 de heraanleg van de Werf en van het achterliggende gebied voorzien. De Bril, de Kattenstraat, de Kloosterstraat en de Volmolenstraat worden omgevormd tot woonerf met heel wat ontharding en vergroening. Op de Werf komt een brede wandelstrook van 3,30 m. langs het water, een rijweg van 3,40 m. breedte, een parkeerstrook van 2 m. en een voetpad langs de huizen van 1,84 m. De bewoners hebben een eigen voorstel uitgewerkt dat zondag 17 september vanaf 14 uur tijdens ‘een picknick voor een koele kade’ wordt voorgesteld.

De bewoners vinden het jammer dat de huidige bomenrij zal verdwijnen en zal vervangen worden door 3 grote bomen. Volgens hen is er nood aan meer verkoelend en schaduwrijk groen op de Werf. Wetenschappers voorzien tegen 2050 liefst 101 hittedagen in Lier, in plaats van de huidige 15. Groene elementen die veel schaduw geven zijn dan ook nodig om hitte-eilanden te voorkomen. Samen met vertegenwoordigers van Natuurpunt, de Fietsersbond en enkele landschapsarchitecten werd een alternatief plan opgesteld. Dit voorziet een ononderbroken schaduwvormende bomenrij langs het water met 4 houten zitbanken, houten meerpalen in het water, een wandelkade van 2,50 m., een rijweg van 3,90 m., een parkeerstrook van 2 m. en een voetpad van 1,54 m., evenals tweerichtingsverkeer voor fietsers. Op 17 juni 2023 werd een ludieke enquête gehouden bij een honderdtal bewoners. Het dossier kwam reeds ter sprake tijdens de gemeenteraad van mei 2023. Toen werd aangestipt dat de huidige kleine bomen een beperkte levensduur hebben, midden het voetpad geplaatst zijn en weinig schaduw afwerpen. Het aantal grote bomen die veel ruimte nodig hebben en voor veel schaduw zorgen, kan tot 5 exemplaren uitgebreid worden. Dubbelrichting voor fietsers kan met een voorgestelde rijbaan van 3,90 m. – daar waar minstens 4,75 tot 4,80 m. nodig is – veiligheidshalve moeilijk overwogen worden. Wie kennis wil maken met de plannen van de buurtbewoners kan hiervoor zondag 17 september vanaf 14 uur op de Werf terecht bij een kop koffie, thee en een gebak. Vanaf 15 uur zijn ook koele ijsjes voorzien.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 16 september, 2023
Einddatum: 
zaterdag, 16 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK