ADVIESRADEN PRESENTEREN AMBITIENOTA’S

In het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van een nieuw bestuur, hebben de Lierse adviesraden hun ambitienota voorgesteld in het stadhuis. Dromen van een nog meer aangename, leefbare, vrolijke en fleurige stad, is immers niet verboden. De ambitienota’s vormen een onderbouwde bijdrage aan de beleidskeuzes die het bestuur in de toekomst zal maken.

In 2025 zal het nieuwe stadsbestuur een meerjarenplan opstellen met de belangrijke beleidslijnen voor de nieuwe bestuursperiode. De ambitienota’s zijn meer dan een verlanglijstje en het verwoorden van dromen. Ze kunnen een inspiratiebron zijn bij het opmaken van partijprogramma’s en het voorbereiden van de kiescampagne. Eerder zorgden de medewerkers van de stad en het OCMW al voor een interne omgevingsanalyse. Namens de voorzitters van de adviesraden werd het woord gevoerd door Jens Van Rompaey, lid van de diversiteitsraad. Algemeen Directeur Katrijn Bosschaerts dankte de adviesraden voor het werk dat de voorbije maanden geleverd werd en sprak de hoop uit om samen met de administratie en de toekomstige beleidsmakers heel wat ambities van de adviesraden te kunnen waarmaken. De ambitienota’s zijn te raadplegen via www.lier.be/adviesraden.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 9 februari, 2024
Einddatum: 
vrijdag, 9 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK