ACTUALISATIE SIGMAPLAN ZORGT VOOR NIEUWE NATUURGEBIEDEN

In het kader van de actualisatie van het Sigmaplan zullen bij het begin van 2016 grootschalige werken worden uitgevoerd om de risico’s op overstromingen in en rond Lier te beperken. Terzelfdertijd zullen nieuwe en waardevolle natuurgebieden zich kunnen ontwikkelen in de omgeving van de Anderstad en het Pallieterland. Een evolutie die met voldoening wordt begroet bij Natuurpunt, afdeling de Wielewaal.

Zondag 24 januari heeft voorafgaand aan de algemene vergadering van Natuurpunt een wandeling plaats naar en doorheen het betrokken gebied. Belangstellenden verzamelen om 15 uur aan het wijkhuis van de Herderin, op de hoek van de Waversesteenweg en de Corenhemelstraat. Het Sigmaproject ‘Nete en Kleine Nete’ bestrijkt circa 265 hectare en omvat verschillende zones. De eerste zone strekt zich uit langs de Beneden-Nete op het grondgebied van Lier en Duffel. In deze zone liggen de Anderstad 1 en 2, de Polder van Lier, het gebied rond het Hof van Lachenen en de vijvers aan de Anderstad. De tweede zone ligt op het groàndgebied van Grobbendonk, Zandhoven en Nijlen en komt in d etoekomst aan bod.

In het gebied van de Anderstad 1 en 2 en van de Polder van Lier werden reeds in de jaren ’80 gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Met de nieuwe ingrepen wordt de veiligheid in de toekomst bestendigd en wordt de natuur nog waardevoller met de getijdennatuur in de vorm van slikken en schorren. De zone aan het Hof van Lachenen en de vijvers van de Anderstad worden ingericht als wetland, dat een uniek leefgebied voor planten en dieren zal vormen. Anderstad 1 (12 hectare) en het gebied ten Westen hiervan op de linkeroever van de Beneden-Nete worden ontpolderd. In de zone van Anderstad 2 (11 hectare) krijgt ook het bestaande overstromingsgebied een invulling als wetland met vijvers en brede rietkragen.

Het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied in de Polder van Lier (26 hectare) op de rechteroever van de Benede-Nete, wordt eveneens wetland. Dit is verder het geval voor het deelgebied in de zone van het Hof van Lachenen (15 hectare). De ondiepe vijvers worden hier momenteel omringd door rietkragen, groen, beboste percelen met loofhout en laaggelegen weilanden. Wetland ontstaat tenslotte ook aan de vijvers van de Anderstad (11 hectare) op de linkeroever van de Beneden-Nete. Het betreft hier momenteel al ene ecologisch erg waardevol gebied. Samengevat komen langsheen de Beneden-Nete zo’n 75 hectare nieuwe natte natuur met slikken en schorren, riet en open water. Het is de verwachting dat beschermde rietvogels hier opnieuw een onderkomen zullen vinden.

Begindatum: 
donderdag, 31 december, 2015
Einddatum: 
donderdag, 31 december, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK