ACTIECOMITE ‘RED DE KEER’ OPNIEUW IN HET VERWEER

Voor het actiecomité ‘Red de Keer’ is een nieuwe alarmfase aangebroken. In 2004 ontstonden de plannen om een prachtige open ruimte van liefst 200 hectare om te vormen tot industriegebied. Deze plannen liepen vast op de ontsluitingsproblematiek, zoals het MER uitwees. Er is geen ontsluitingsmogelijkheid en de snelweg zit nu al vol. Oosterweel en de A102 zullen dit probleem niet oplossen. De beslissing van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 om de ruimte in het kader van het ‘Economisch Netwerk Albertkanaal’ (ENA) ‘ten volle te benutten’ zorgt opnieuw voor de nodige onrust.

Het uitgebreid rustig agrarisch gebied gelegen op de grens van Oelegem (Ranst) en Wommelgem, telt nog een tiental landbouwers, ruim honderd gezinnen en enkele historisch waardevolle gebouwen. Het ligt geprengd tussen enkele grote verkeersaders, het Albertkanaal en de industriezones van Ranst en Wommelgem. Tijdens de opeenvolgende lockdowns was ‘De Keer’ de favoriete bestemming van tal van wandelaars en fietsers. De Vlaamse Overheid is van plan om dit prachtig open landschap een herbestemming te geven als industrieterrein, meer bepaald voor overslagbedrijven. Het actiecomité ‘Red de Keer’ is van mening dat het aangewezen is om overslagbedrijven te voorzien in de nabijheid van de industriezones in het havengebied in plaats van aan De Keer. De actievoerders vrezen voor de teloorgang van een groene long dicht bij de metropool, voor gigantische verkeersproblemen en voor de teloorgang van een mooi woon-, leef- en natuurgebied. Ze vragen dan ook dat de plannen zouden opgeborgen worden. Donderdag 25 februari is om 20 uur een digitale infosessie voorzien. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven via www.reddekeer.be en ontvangen de noodzakelijke link. Verlenen hun medewerking: Gerard Stalenhoef, ambtenaar bij het Ministerie van Omgeving belast met het ENA, Thomas Peeters, professor economie, Dirk Cleiren, natuurvereniging ‘Gruunrant’ en bewoner Nick Hannes.

Tekst: DéBé

Foto's: RdK

Begindatum: 
donderdag, 18 februari, 2021
Einddatum: 
donderdag, 18 februari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK