AANLEG VAN EEN OVERLOOP OP DE BINNENNETE

Op geregelde tijdstippen dient bij langdurige regenval het waterpeil van de Binnenete hersteld te worden. Momenteel kan dit enkel handmatig gebeuren door het openen en sluiten van de overstortschuif naar de Nete. Deze procedure is arbeidsintensief. Omdat inmiddels zowel het regenwater van de wijk het looks, van de omgeving van de Grote Markt en van de Begijnhofstraat aangesloten zijn op de Binnennete, dient dit nu meer dan vroeger te gebeuren.

Om de buffercapaciteit van de Binnennete te vergroten is het volgens schepen Bert Wollants aangewezen om een overloop te realiseren tussen de Binnennete en de ‘slijkput’ die gelegen is tussen de Netelaan, het jaagpad en de Binnennete. Bovendien kan het overtollige water bij laag water op natuurlijke wijze afvloeien naar de Nete via de reeds bestaande overstortbuis met terugslagklep. Deze overloop kan gerealiseerd worden door het ingraven van een buis onder de weg die loopt van het jaagpad naar de speeltuin van het stadspark. Via een terugslagklep wordt terugloop van de ‘slijkput’ naar de Binnennete onmogelijk gemaakt. De werken zullen uitgevoerd worden door de technische dienst. De kosten voor de aankoop van materialen worden geraamd op 650 euro exclusief BTW.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 30 maart, 2017
Einddatum: 
donderdag, 30 maart, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK