AANLEG TUNNEL-BRUG COMPLEX FIETSOSTRADE START OP 4 MEI

Maandag 4 mei start de aannemer met de werken voor de aanleg van een fietsbrug over de sporen van de lijn Antwerpen-Lier en van een tunnel onder de Ring rond Lier (R16). Deze werken zijn absoluut noodzakelijk voor de realisatie van de fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier.

‘Lier is een belangrijk knooppunt in het fietsostradenetwerk. Een vlotte en veilige verbinding tussen de Hockeyweg en het station van Lier, is dan ook een absolute vereiste’, zo stelt Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit. Tussen de sporenbundels Lier-Antwerpen en Lier-Kontich-Mechelen, komt een fietstunnel onder de Ring. Daarnaast wordt een fietsbrug gebouwd over de sporen langs de Noordzijde van het station, over de spoorbundel richting Antwerpen. Ook de fietsostrade F16 Lier-Lint sluit aan op het brug-tunnel complex.

Na de start van de werken op 4 mei, is in augustus 2020 het inschuiven van de fietstunnel onder de Ring voorzien. Nadien volgt de bouw van de brugpijlers, zodat in juni 2021 de brugdelen geplaatst kunnen worden. Het hele project zou tegen het einde van 2021 afgelopen zijn. Het kostenplaatje bedraagt 8 miljoen euro. De provincie Antwerpen voorziet een investering van 4 miljoen euro. De andere helft past de Vlaamse overheid bij.

Voor de aanleg van het fietspad en de bouw van de tunnel moet de aannemer heel wat grond en materiaal vervoeren. Vooral in de periode vanaf 4 mei tot aan het bouwverlof zal het werfverkeer met vrachtwagens door o.a. de wijken Zevenbergen en Donk rijden. Vervolgens bouwt de aannemer de fietstunnel naast de R16 en legt hij de weg naar de fietstunnel aan. Na het bouwverlof wordt van augustus 2020 tot juni 2021 verder gewerkt aan de bouw van de brugpijlers. Tijdens deze werken verlaten de vrachtwagens de Ring via de Donkweg, om langs de Smedenstraat, Stijn Streuvels en Ernest Claeslaan naar de werf te rijden.

Tekst: DéBé

Foto: Prov Antwerpen

Begindatum: 
maandag, 4 mei, 2020
Einddatum: 
woensdag, 30 juni, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK