83ste BONDSDAG VAN OUD-LEERLINGENBOND RIJKSNORMAALSCHOOL

Voor de 83ste keer had in Lier de vermaarde Bondsdag van de Koninklijke Oud-leerlingenbond van de Rijksnormaalschool plaats. Na een omzwerving van enkele jaren werd in overleg met Hannelore Vermassen, directeur van De Kwekerij, bij deze gelegenheid teruggekeerd naar de vertrouwde omgeving van de voormalige Rijksnormaalschool.

Bij aanvang van de academische zitting werden de genodigden in zaal ‘Lectoraat’ welkom geheten door Herwig Geuens, secretaris van de Oud-leerlingenbond en protocolmeester. Vooraf werd in de inkomhall een bloemenkrans neergelegd bij de gedenkplaten van de gesneuvelde oud-studenten van beide wereldoorlogen. Bijzondere gasten waren o.m. de ouderdomsdekens Corneel Verstraeten (promotie 1944) en Richard Horemans (promotie 1950), Jan Humblet, eredirecteur van het Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs met Normaalafdelingen in Wemmel, Stephen Hargreaves, erelector van de Artesis Plantin Hogeschool, en Hannelore Vermassen, directeur van De Kwekerij. In zijn welkomstwoord verwees Herwig Geuens naar 9 mei 1950, de dag waarop de EGKS als voorloper van de Europese Unie tot stand kwam onder impuls van Robert Schumann en Konrad Audenauer. Verder maakte hij melding van de oprichting van de Rijkskweekschool door koning Willem I, toen ons land deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland werd deze opgericht in 1816 in Haarlem, in ons land in 1817 in Lier. Nadat België onafhankelijk was, werd in Lier op 9 april 1844 de Normaalschool geopend. Voor de oud-studenten die overleden sinds maart 2023 – w.o. auteur Walter Van den Broeck -, werd een moment stilte in acht genomen. Als directeur van De Kwekerij gaf Hannelore Vermassen een overzicht van de ontwikkeling en invulling van de Normaalschoollsite als incubatiecentrum met het sterrenrestaurant Neon, het café Normal en 140 woongelegenheden. Ook de historische Normalistenroute en haar bezoek aan Walter Van den Broeck, kwamen aan bod.

Voorzitter Jos Thijssens stond op zijn beurt stil bij de kijk van de Vlaamse auteur op de door hem bijgewoonde bondsdagen. Toespraken werden nog gehouden door ondervoorzitter Tarcise Hantson, verantwoordelijk voor het financieel beheer, en door Jan Humblet (88), die een tijdsbeeld ophing van 1936, verwees naar de figuur van directeur Renaat Merecy en naar de betekenis van de bondsdagen. Hulde werd gebracht aan 21 oud-studenten die afstudeerden tussen 1944 en 1958. Dit was eveneens het geval voor 6 oud-studenten die 65 jaar geleden (in 1959) afstudeerden en 15 die 60 jaar geleden (in 1964) hun diploma behaalden. Onder hen Herman Hendrickx, voormalig wetenschapsjournalist VRT. Zij ontvingen een ets van kunstenaar Geert Melis. Een gouden speldje ging naar 9 voormalige studenten die 50 jaar geleden (1974) afstudeerden. 2 oud-studenten studeerden 40 jaar geleden in 1984 af en ontvingen een smaragd speldje. Een zilveren speldje ging naar 4 studenten die 25 jaar geleden (1999) afstudeerden. Stephen Hargreaves, erelector van de Artesis Plantin Hogeschool, hing nog een beeld op van de huidige opleiding. Na het zingen van het ‘Normalistenlied’ begaf het gezelschap zich naar het Hof van Aragon voor de receptie en de feestmaaltijd. 163 deelnemers van de 440 leden schoven hier de voetjes onder tafel.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 9 mei, 2024
Einddatum: 
donderdag, 9 mei, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK