8.168.730 EURO EXTRA INVESTERINGSBUDGET VOOR LIER

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord krijgen de Vlaamse gemeenten de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren. Lier ontvangt hiervan 8.168.730 euro. Dit goede nieuws ontving burgemeester Frank Boogaerts rechtstreeks van Minister-President Jan Jambon.

Als gevolg van het Vlaams regeerakkoord neemt de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft ze de gemeenten extra financiële ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds – de belangrijkste inkomstenbron voor de steden en gemeenten -, de komende jaren telkens met 3,5% per jaar groeien. Volgens burgemeester Frank Boogaerts is dit belangrijk voor de economie en voor het aantal jobs in Vlaanderen. ‘De Lierse coalitie N-VA en Open VLD zal de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeren in Proper Lier, voetpaden, fietspaden, veilige wegen, een groenere omgeving, de Hoge Velden, het cultuurcentrum, participatie … Daarnaast zal het stadsbestuur verder blijven inzetten op een verantwoord en zuinig beheer van de stadsfinanciën als een goede huisvader en op de verdere afbouw van de stadsschuld’.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 4 oktober, 2019
Einddatum: 
vrijdag, 4 oktober, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK