75 JAAR CHIRO SINT-GUMMARUS

Chiro Sint-Gummarus bestaat 75 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag heeft op zaterdag 27 mei om 17 uur een eucharistieviering plaats in de Sint-Gummaruskerk. Na de plechtige kerkdienst wordt in stoet en met de muziekkapel op kop, opgestapt naar de chirolokalen in de Boomlaarstraat. Daar volgt een receptie en kan een retrospectieve tentoonstelling bezocht worden. Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september heeft in de chirolokalen een groots feestweekend plaats. In het najaar verschijnt het jubileumboek ’75 jaar Chiro Sint-Gummarus’.

In 1942 was E.H. Van Aken, onderpastoor van de Sint-Gummarusparochie, van oordeel dat het toenmalige zondagspatronaat als jongerenwerking  in ’t Kranske aan vernieuwing toe was. De in 1934 opgerichte chiro leek hem de ideale oplossing. In aanwezigheid van 7 jongens tussen 12 en 15 jaar en 3 leiders – w.o. de eerste groepsleider André Van In – werd onder het motto ‘Christus Koning Trouw’ de chiro van Sint-Gummarus opgericht. Na korte tijd werden reeds 80 leden genoteerd. Bovendien werden nieuwe chirogroepen opgericht op het Lisp, in Emblem, Kessel, Berlaar-Heikant en Wommelgem. In  1963 ontstond vanuit de chiro de jeugdclub Jokonta voor jongeren die niet bij een jeugdbeweging aangesloten waren.

Deze jeugdclub die in 1984 opgedoekt werd en bij het begin van de jaren ‘70 meer dan 500 leden telde, organiseerde tal van activiteiten zoals dans-, quiz-, debat- en filmavonden, evenals reizen. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van chiro Sint-Gummarus vormt het onverwacht overlijden van proost E.H. Peeters, een man met een groot chirohart. Hij overleed tijdens een bergtocht op 25 juli 1969 in Zwitserland. Het paradepaardje was dan weer de muzikkapel die van 1950 tot het begin van de jaren ’60 meerdere malen per jaar door de straten van Lier trok. Van in de beginperiode werden trouwens klaroenblazers en trommelaars opgeleid.

Van 1942 tot 2002 waren de lokalen van chiro Sint-Gummarus gevestigd in ’t Kranske. Toen deze in 2002 moesten verlaten worden, werd gedurende enkele jaren een onderkomen gevonden op de site van de Dungelhoeffkazerne. In 2006 konden leegstaande gebouwen in de Boomlaarstraat betrokken worden, waar ook de lokalen van de chiro van het H.-Hart gevestigd waren. Onder impuls van Patrick Cool en met de hulp van de oudleiding – w.o. Jan Mijlemans -, de ouders en de leiding werden de gebouwen grondig gerenoveerd en ingehuldigd op 19 september 2009.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 27 mei, 2017
Einddatum: 
zondag, 24 september, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK