70 JAAR NATUURPUNT AFDELING DE WIELEWAAL

Natuurpunt afdeling de Wielewaal bestaat 70 jaar. Dit platina jubileum wordt zondag 7 mei 2017 vanaf 14 uur gevierd bij Domus Silva in de Bossen in Koningshooikt. Op het programma staan een wandeling naar de Wielewaaldreef en een bezoek aan de Jutse Plassen. In het verlengde hiervan wordt op 5 juni 2017 het natuurontwikkelingsproject ‘Oude Neteneander te Gestel’ ingehuldigd.

In aanwezigheid van 60 belangstellenden werd de Lierse afdeling de Wielewaal op 23 november 1947 opgericht in het bovenzaaltje van Rerum Novarum in de Antwerpsestraat. Samen met stichter E.H. Frans Segers, waren ook met Henri Janssen, Roger Peeters en Paul Van Dessel de drie pioniers van het eerste uur aanwezig. Nadat Frans Arras werd aangesteld als voorzitter ‘ad interim’, volgde al spoedig Georges Gevers, kasteelheer en natuurliefhebber in Koningshooikt, als eerste officiële voorzitter. Op zondag 7 maart 1948 werd de eerste groepsuitstap gemaakt naar de Netevallei tussen Lier en Duffel met een bezoek aan de sneeuwklokjes in de vallei van de Itterbeek. Een favoriete bestemming vormde verder de Kalmthoutse Heide.

De eerste tentoonstelling ‘De vogels der Netevallei’ lokte van 5 tot 8 maart 1948 in het Vleeshuis ruim 5.000 betalende bezoekers. Bovendien kwamen zowat alle Lierse scholen op bezoek. Georges Gevers werd in de loop van de jaren als voorzitter achtereenvolgens opgevolgd door Georges De Strycker, John Vercammen, Gaston Peeters, Rik Franckx, Walter van Spaendonck en uiteindelijk Marc Vermylen. Werd in 1947 van start gegaan met 28 leden, dan maken vandaag ruim 1.650 families deel uit van Natuurpunt afdeling de Wielewaal. Zij genieten ten volle van de wandelingen, de uitstappen, de voordrachten en de andere vormen van natuurbeleving en dit o.m. in het kader van de diverse werkgroepen.

                                         GIFTEN VOOR AANKOOP NATUURGEBIEDEN

Natuurpunt afdeling de Wielewaal heeft recent meer dan 40 hectare waardevolle natuurgebieden aangekocht. Daaronder bevinden zich elzen-, berken- en broekbossen, moeraspercelen, dottersgraslanden, weilanden en verboste heidepercelen. Voor al deze gebieden wordt nu een zinvol beheerplan opgesteld. Al deze aankopen vertegenwoordigen een aanzienlijk bedrag. Giften en vormen van financiële steun zijn dan ook bijzonder welkom. Bedragen kunnen overgeschreven worden op rekeningnummer BE84 8802 9892 6159 van Natuurpunt afdeling de Wielewaal, met de vermelding ‘Giften Kleine Netevallei’. Wie een fiscaal attest wenst maakt gebruik van rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met de vermelding ‘Gift reservatenfonds nr 7250 Kleine Netevalle’i. Meer informatie kan bekomen worden bij voorzitter Marc Vermylen, tel. 03-481 94 79, e-mail: kristine.marc@skynet.be

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 13 april, 2017
Einddatum: 
donderdag, 13 april, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK