56ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG IN LIER

Zaterdag 26 maart heeft in Lier de 56ste Ernest Van der Hallen-dag plaats. Deze Pelgrim-auteur en jeugdbezieler werd te Lier geboren op 2 juni 1898 en overleed er op 24 februari 1948. Samen met Felix Timmermans en Flor Van Reeth vormde hij de incarnatie van de artistieke Pelgrimbeweging.

Ernest Van der Hallen schreef ‘Brieven’, reisreportages en andere literaire werken w.o. het jeugdboek ‘De wind waait’. Op de ‘Brieven’ schreef Richard Dewachter ‘Antwoorden’. Bonifaas Luyckx, abt van de abdij te Postel en missionaris in Afrika en Amerika, schreef een boek over ‘de Nest’.

Zaterdag 26 maart heeft om 14.30 uur een wake met bloemenhulde en vlaggengroet plaats aan het grafmonument van Ernest Van der Hallen op de stedelijke begraafplaats van Kloosterheide. Michiel Van Tongerloo, historicus en praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), legt er getuigenis af over ‘de invloed van Ernest van der Hallen op de studentenbeweging’. Verder wordt het woord gevoerd door Jan de Bruyn, voorzitter van het Jong Katholiek Initiatief (JKI) en lid van het Katholiek, Vlaams Scholieren Verbond (KVSV).

Nadien gaat het richting stadscentrum voor een ontmoeting met boekentafel en zangstonde in het Parochiehuis, Sint-Gummarusstraat 21. Daar heeft om 16 uur een broodjesmaal plaats. Er kan ook een bezoek gebracht worden aan het Pelgrimhuisje in het begijnhof.  Meer informatie kan bekomen worden via jorisvandessel@telenet.be. Daar kunnen ook de deelnemers zich aanmelden.

Begindatum: 
zaterdag, 26 maart, 2016
Einddatum: 
zaterdag, 26 maart, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK