56 INBURGERINGSATTESTEN UITGEREIKT

In het Lierse stadhuis werd een inburgeringsattest uitgereikt aan 56 nieuwe Lierenaars. Ze volgden met goed gevolg een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie. De begeleiding werd verzorgd door het Diversiteits- en Integratiecentrum Prisma. Via de cursussen werden de nieuwkomers beter vertrouwd met de Belgische samenleving. Bovendien laat de kennis van het Nederlands toe om zich vlotter te integreren en een job te vinden.

Burgemeester Frank Boogaerts mocht als eerste de cursisten van harte feliciteren. Ze zijn  afkomstig uit alle hoeken van de wereld en o.m. uit Griekenland, Roemenië, Marokko, Brazilië, Suriname, Nigeria, Pakistan, Thailand en vele andere. In Lier zijn meer dan 100 nationaliteiten vertegenwoordigd. Het is belangrijk dat ze elkaar begrijpen. Daarom is de kennis van de Nederlandse taal een noodzaak. In de cursus maatschappelijke oriëntatie leren ze meer over het leven in Lier. De burgemeester vindt het bijzonder positief dat meer dan één derde van de cursisten het inburgeringstraject uit eigen beweging gevolgd heeft, dat 41 van de 56 inburgeraars aan het werk of actief werkzoekende zijn en dat het aantal geslaagde vrouwen bijna gelijk is aan het aantal mannen.

Marjolijn Van Dooren benadrukte als coördinator van Prisma het belang van het inburgeringsattest. Ze deed een oproep om verder werk te maken van de integratie en vroeg de Lierenaars de nieuwkomers het gevoel te geven er bij te horen.

Az-Idinne Mesghar verzorgt bij Prisma de cursus maatschappelijke oriëntatie en legde getuigenis af van zijn ervaringen. Hij volgde zijn hart en kwam in 2006 naar België. De overstap betekende een hele aanpassing. Na twee zware maanden kwam hij in Antwerpen bij Linguapolis terecht om Nederlands te leren. Hij wou zo spoedig mogelijk werk vinden en een toekomst opbouwen. Hij kon als IT-er aan de slag, maar verloor na een misverstand zijn  baan en mocht opnieuw op zoek gaan. Na een tijdje werd hij uitgenodigd voor een stage bij Ikea, waar hem aansluitend een vast contract werd aangeboden. Uiteindelijk kon hij in 2010 bij Prisma aan de slag gaan.

Voor een tweede getuigenis zorgde Aymen Layeb, die namens de inburgeraars het woord nam. Deze 26-jarige werd geboren in Moknine, een kleine stad aan de Middelandse Zee in Tunesië, waar hij werkzaam was  in de textielindustrie en de toeristische sector. In april 20121 kwam hij voor zijn grote liefde naar België. Hij schreef zich onmiddellijk in bij Prisma, voor de cursus Nederlands en integratie. In september 2012 volgde hij gedurende een schooljaar de cursus Nederlands aan de TSM in Mechelen. Hij speelde handbal en sloot zich aan bij handbalclub Welta in Mechelen. Twee maanden nadat hij zich inschreef bij een interimbureau, kon hij in september 2013 aan de slag bij Tuinarchitectuur DRJ in Berlaar. Na zijn stage kreeg hij er een vast contract. Hij woont graag in België, ook al is het weer in Tunesië zoveel beter..

Begindatum: 
donderdag, 20 november, 2014
Einddatum: 
donderdag, 20 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK