1ste BELEIDSPLAN RUIMTE

In cultuurcentrum De Mol had een eerste thematische debatavond plaats rond het Beleidsplan Ruimte, dat de komende decennia de leidraad zal vormen voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in de stad. Het beleidsplan wordt opgebouwd rond vijf onderzoekkaders: open ruimte en bedrijvigheid, recreatieve voorzieningen, ruimte voor stad en dorp, Ring en omgeving en groenblauwe netwerken.

Tijdens de eerste debatavond stonden de invalshoeken open ruimte en bedrijvigheid en recreatieve voorzieningen centraal. De belangstellenden werden welkom geheten door schepen Thierry Suetens en de participatieambtenaar. Ze konden mee nadenken over de troeven van de stad, de mogelijke bedreigingen, de gewenste en niet-gewenste ontwikkelingen. Na de nodige toelichting volgden werksessies, met terugkoppeling door de tafelbegeleiders. In Lier verdwijnen de laatste jaren jaarlijks 11 voetbalvelden aan open ruimte. Jaarlijks worden gemiddeld 80 bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten afgeleverd: 59% voor ééngezinswoningen, 17% voor flatgebouwen en 24% niet-residentieel. 421 hectare kan nog worden volgebouwd, veelal in lintvorm en in afgelegen verkavelingen. Vandaag wonen in Lier per bebouwde hectare gemiddeld 29 personen. Voor vergelijkbare steden is dit 23 en voor Vlaanderen 25 personen. Het Beleidsplan Ruimte besteedt ook aandacht aan o.m. verdichten en hoge gebouwen, open ruimte in de kernen, ruimte voor ondernemen, erfgoed en identiteit, groene basisvoorzieningen en aanbod van betaalbare en sociale woningen.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 15 juni, 2022
Einddatum: 
woensdag, 15 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK