1.688.902 EURO EXTRA INVESTERINGSBUDGET VOOR BERLAAR

In uitvoering van het nieuwe Vlaams regeerakkoord krijgt Berlaar een extra investeringsbudget van 1.688.902 euro. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeente financiële ademruimte. Daarnaast zal ook het gemeentefonds de komende jaren elk jaar groeien met 3,5%. N-VA Berlaar wil dat bij voorkeur geïnvesteerd wordt in mobiliteit, sportinfrastructuur, sociale zaken en open ruimte. Volgens eerste schepen Jan Hendrickx is Berlaar een financieel gezonde gemeente en kan nu verder geïnvesteerd worden in domeinen die het welzijn van de burgers ten goede komen.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 4 oktober, 2019
Einddatum: 
vrijdag, 4 oktober, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK