14 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN IN ‘HOF VAN OCKEN’

Het OCMW van Ranst bouwt momenteel 14 sociale huurappartementen in de Dorpstraat in Emblem. Begin 2014 worden, ze normaliter in gebruik genomen. Voor de verhuringen en het beheer van de woongelegenheden wordt samengewerkt met de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.

 

Het hof van Ocken is gelegen aan de Dorpstraat 14 in Emblem. Het woonhuis Van Ocken en de aanpalende gronden werden in 1993 aangekocht. De familie Van Ocken woont sinds de 18de eeuw in Emblem. De bestaande woning die dateert van 1883, werd deels gerenoveerd en deels geïntegreerd in het project. De prachtige beuken vooraan het gebouw, evenals een gedeelte van de tuin, bleven behouden. Het project omvat 14 appartementen: 5 met 1 slaapkamer, 7 met 2 slaapkamers en 2 met 3 slaapkamers. De totale kostprijs bedraagt zo’n 2.533.730 euro. Via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen werd een subsidie van 1.126.647 euro bekomen. De oplevering is voorzien voor 12 december 2013. Inschrijvingsmomenten voor de verhuur van de appartementen volgens het sociaal huurstelsel, hebben plaats op dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober van 15 tot 18 uur bij het OCMW van Ranst, Schildesteenweg, 16 te Oelegem. De volgorde van inschrijving is bepalend voor de toewijzing. Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo mogen de kandidaten geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben, moeten ze meerderjarig zijn en mag het gezinsinkomen 2010 niet meer bedragen dan 20.233 euro voor een alleenstaande, 21.929 euro voor een alleenstaande gehandicapte of 30.350 euro voor een gezin. Deze bedragen worden vermeerderd met 1.696 euro per persoon ten laste. De kandidaten moeten bereid zijn om Nederlands te leren, bereid zijn om het inburgeringstraject te volgen en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Voorrang wordt gegegen aan personen die een binding hebben met de gemeente, die minstens 3 jaar in de gemeente wonen of in een periode van 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente gewoond hebben. Meer informatie evenals een overzicht van de noodzakelijke documenten kan elke werkdag van 9.30 tot 11.30 uur bekomen worden bij het OCMW van Ranst, tel. 03-385 38 88.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK