‘WERKPROEVEN’ MET HET OOG OP DUURZAME TEWERKSTELLING

Met de bedoeling 40 leefloners te bereiken heeft het College van Burgemeester en Schepenen het nieuwe activeringsinitiatief ‘Werkproeven’ en ‘Intensief Werkproeven+’ goedgekeurd. Het gaat om een investering van 58.000 euro. Om deze initiatieven op te zetten, ontvangen stad en OCMW een ondersteuningspremie van 88.000 euro van Vlaanderen.

Het project wordt volgens de schepenen Annemie Goris en Sabine Leyzen ontwikkeld in samenwerking met de organisatie VOKANS en uitgevoerd samen met de VDAB. Lier telt momenteel 630 leefloners die op weg naar een duurzame tewerkstelling, een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Mensen met een leefloon kunnen telkens voor een korte periode van maximum 200 uur ingezet worden op diverse werkplaatsen en hiervoor een beperkte vergoeding ontvangen. Op deze manier kan praktijkervaring worden opgedaan en wordt een beeld bekomen van de aanwezige capaciteiten, mogelijkheden en arbeidsattitude. Het project ‘Werkproeven’ voorziet een extra module ‘Nederlands op de werkvloer’ voor mensen met een beperkte kennis van het Nederlands.

Tekst  DéBé

Begindatum: 
vrijdag, 26 januari, 2024
Einddatum: 
vrijdag, 26 januari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK