‘VLAANDEREN MOET ZICH VERDER VOORSPOEDIG KUNNEN ONTWIKKELEN’

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap had op de vooravond van 11 juli een plechtige zitting plaats in het stadhuis. De talrijke genodigden waaronder gastspreker Prof Walter Thiebaut werden er toegesproken door burgemeester Frank Boogaerts.

De Lierse burgemeester betreurde het feit dat 11 juli in Vlaanderen nog steeds geen algemeen erkende feestdag voor alle werknemers is. Op 11 juli wordt de Guldensporenslag van 1302 herdacht, die door toedoen van Hendrik Conscience en zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’ werd uitgeroepen tot het symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In de loop van de daarop volgende eeuwen hebben wereldoorlog I en koning Albert I een belangrijke bijdrage geleverd in het streven naar Vlaamse autonomie.

De opeenvolgende staatshervormingen – die er steeds kwamen onder druk van Vlaanderen – werden slechts met mondjesmaat toegepast. Ook de jongste en zesde staatshervorming is onvoldoende grondig met de onduidelijke structuren en bevoegdheidsconflicten tussen de diverse niveaus. De burgemeester verwees tenslotte naar de vele troeven waarover Vlaanderen beschikt. Vlaanderen moet dan ook alle mogelijke middelen en instrumenten krijgen om een eigen beleid te voeren en zich verder voorspoedig te ontwikkelen.

Begindatum: 
vrijdag, 11 juli, 2014
Einddatum: 
vrijdag, 11 juli, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK