‘VEEL WERK AAN DE GROTE KERK’

Sinds vorige maand zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de restauratie van de buitenzijde en het interieur van de Sint-Gummaruskerk. Sinds de toekenning door de Vlaamse Regering van een meerjarenpremie in 2020, heeft de restauratie een nieuwe impuls gekregen en zal de Lierse hoofdkerk in volle glorie hersteld worden. 

Naast de restauratie van de Sint-Gummaruskerk, komen ook de Sint-Pieterskapel en het Heilige-Geestgebouw aan bod en zal de Sint-Gummarussite nadien een zinvolle herbestemming krijgen. Zoals bleek uit de toelichting door schepen Sabine Leyzen is de Sint-Gummaruskerk al sinds 1955 het voorwerp van opeenvolgende restauraties. Eerst kwam de toren aan bod, vanaf 1990 volgde ook de kerk. De huidige restauratiewerken zullen duren tot in 2029 en verlopen in 4 fasen. In de laatste fase ligt de focus op de verbeterde toegankelijkheid en de ontsluiting van het gebouw voor het publiek. De restauratie start in 2021 en 2022 met een reeks vooronderzoeken. Vervolgens worden de werkzaamheden aan de Oostelijke zijde van het kerkgebouw hervat, waarna vanaf 2026 de Westelijke zijde wordt aangepakt. 

Om verder verval van de natuursteen, het voegwerk en de glas-in-lood ramen te voorkomen, worden de buitengevels gerestaureerd. Zodoende wordt het kerkgebouw wind- en waterdicht gemaakt. Ook het interieur is toen aan een grondige opknapbeurt. Zo laat het insijpelend regenwater via de daken, de goten en de muren, sporen na op de gewelven en de muren. Het ongunstige klimaat in de kerk trekt houtborende insecten en schimmels aan, die op hun beurt houten kunstwerken en meubilair aantasten. Tijdens de operatie restauratie worden de natuursteen gereinigd, de insecten en schimmels bestreden en allerlei gebreken hersteld. Ook alle waardevolle glas-in-lood ramen worden na restauratie teruggeplaatst. Moderne en duurzame technische installaties zullen in de toekomst zorgen voor een gunstig en stabiel klimaat in de kerk.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 10 september, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 10 september, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK