‘OVERKOP-HUIS’ VAN START IN LIER

Precies tijdens de Warmste Week met als thema ‘Kunnen zijn wie je bent’, werd in jeugdcentrum Moevement het ‘Overkop-Huis Lier’ voorgesteld. Het ‘Overkop-Huis’ is bedoeld om jongeren met elkaar te verbinden, wil een warme plek zijn en een luisterend oor bieden. Het initiatief werd boven de doopvont gehouden in aanwezigheid van schepen Annemie Goris en Saar Michiels, de nieuwe voorzitter van ‘De Moeve’. 

Midden dit jaar werden door de bevoegde minister Wouter Beke 25 ‘Overkophuizen’ – w.o. dit van Lier -, erkend. ‘Overkop’ is een samenwerkingsinitiatief tussen 3 sectoren: jeugdwerk, welzijn en geestelijke gezondheidszorg. Het basisidee is het bieden van psychologische hulp en laagdrempelige ondersteuning, om jongeren uit de taboesfeer te halen. Momenteel neemt de bezorgdheid rond het mentaal welzijn bij jongeren in belangrijke mate toe. Zo hebben zich in 2020 bij Tejo liefst 115 nieuwe jongeren voor ondersteuning aangeboden. Tijdens de eerste helft van dit jaar waren dit al 148 jongeren. De werking van ‘Overkop Lier’ steunt op een nauwe samenwerking tussen diverse partners zoals jeugdhuis De Moeve, jeugdcentrum Moevement, Jongeren Advies Centrum (JAC), het sociaal beleid van de stad en het OCMW en andere sociale diensten die werken rond jongeren zoals Tejo, Don Bosco Jeugdhulp, Arktos en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont. Van cruciaal belang is de rol van de jongeren zelf, bijvoorbeeld bij ontmoeting- en sportactiviteiten via het straathoekwerk en activiteiten in wijken om jongeren te bereiken. Het ‘Overkop-Huis’ is gevestigd aan de Aarschotsesteenweg 1 en open op woensdag en vrijdag van 16 tot 20 uur, op donderdag van 20 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 18 uur.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 22 december, 2021
Einddatum: 
woensdag, 22 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK