‘KLAS 7’ BRENGT MET ‘LAATSTE ZIT’ EERBETOON AAN NORMAALSCHOOL

De Normaalschool van Lier vormde bijna 2 eeuwen lang een vertrouwd begrip in  ruime onderwijsmiddens. Nu de historische gebouwen weldra plaats moeten maken voor een stadsvernieuwingsproject, wordt op initiatief van ‘Klas 7’ onder het motto ‘De Laatste Zit’ nog een ultiem huldebetoon gebracht aan dit voorname onderwijsinstituut.

De normaalschool werd in 1816 opgericht door Willem I, koning van de Nederlanden, als rijkskweekschool. Na de Belgische Omwenteling van 1830 werd de school tijdelijk gesloten, maar in 1843 onder leiding van de katholieke kerk opnieuw geopend als opleidingsinstituut voor onderwijzers. Na de schoolstrijd van 1878 werd ze een instrument ter verdediging van het rijksonderwijs in Vlaanderen. In 1995 werd ze een vestigingsplaats van de Artesis Hogeschool Antwerpen. Omwille van de verouderde infrastructuur sloot ze in 2012 definitief de deuren.

Bij pot en pint waren de creatieve geesten van de wijk ‘t Looks van oordeel dat er iets moest gedaan worden om op waardige wijze afscheid te nemen van de school. Zo ontstond ‘Klas 7’ die gevormd wordt door Dominic Van Oosterwyck, Jeannine Vrins, Anneleen Hermans, Joost Bevernage, Peter Geysels, Ellen Boven en Erik Hertogs. Van 21 april tot 6 mei worden de oude schoollokalen ingevuld met kunst, tentoonstellingen, een beeldverhaal, een virtual reality-projectie en muzikale optredens.

In de oude EETZAAL toont een historische tentoonstelling in woord en beeld het verhaal van de site en wordt een beeld geschetst van de toekomst ervan. Leerkrachten van de afdeling keramiek van de Lierse Academie voor Schone Kunsten tonen hun artistieke creaties. Op de SPEELPLAATS wordt één groot tegeltableau gelegd met medewerking van leerlingen van liefst 32 kunstacademies uit Vlaanderen. In de oude TURNZAAL exposeren op uitnodiging van Paul Geysels diverse kunstenaars zoals Greet Tijskens, Mon Roose, Mark Boon, Pirroen Peeters en Robin Specht, rond het thema ‘deconstructie/reconstructie’.

Karel Vingerhoets, Michèle Even, Lieve Matthessen en Tomas Raes zorgen voor een virtual reality-verhaal over een jong naïef koppeltje dat ronddoolt in de vervallen gangen en de lege leslokalen. In de oude LERAARSKAMER staan muzikale optredens geprogrammeerd. In het voormalige SECRETARIAAT richt buurtwerking ’t Looks een gezellig pop-up cafeetje in.  ‘De Laatste Zit’ kan bewonderd worden tijdens het weekend van 21-22, 28-29 april en 5-6 mei, telkens van 10 tot 17.30 uur en verder op afspraak in de Normaalschool, Berlaarsestraat 31.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 21 april, 2018
Einddatum: 
zondag, 6 mei, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK