‘HUWELIJKSKOORTS’ IN LIERSE GEMEENTERAAD

Het item Huwelijksplechtigheden vormde zowat het hoofdthema van de voorbije gemeenteraad in Lier. Vanuit drie verschillende fracties werden interpellaties ingediend met betrekking tot de locatie, de gemeente en de verantwoordelijkheid om een huwelijk te voltrekken.

Walter Mariën (Vl. Bel.) hield een pleidooi om in Lier huwelijksplechtigheden te laten doorgaan op een alternatieve locatie. Indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, zou een huwelijk kunnen voltrokken worden op een alternatieve locatie binnen het grondgebied van de gemeente, op een openbare plaats met een neutraal karakter. Sommige plaatsen kunnen een bijzonder betekenis hebben voor de trouwlustigen: een jeugdlokaal, een sportstadion, een park … Schepen Rik Pets die verwees naar het Burgerlijk Wetboek, benadrukte dat een besluit van de gemeenteraad nodig is. In Lier zijn er twee locaties: de trouwzaal in het stadhuis en de raadszaal van het stadskantoor. Tijdens de bespreking werd opgemerkt dat ook het voormalige gemeentehuis van Koningshooikt een zinvolle locatie zou kunnen zijn.

Op voorstel van Marc Franquet (N-VA) werd beslist om een motie bij de federale regering in te dienen, die het mogelijk maakt om de vrije keuze rond de huwelijkslocatie te voorzien. De stad Lier ontvangt meerdere aanvragen per jaar om in de Pallieterstad te mogen trouwen, van koppels die al dan niet een band met Lier hebben. De wettelijke bepalingen zijn inmiddels achterhaald en de digitalisering van de huwelijksakte biedt ruime perspectieven. Verscheidene kamerleden en burgers hebben al concrete voorstellen in die zin ingediend. Uiteraard moeten voldoende voorzorgsmaatregelen worden voorzien om schijnhuwelijken te voorkomen.

Tenslotte was er het voorstel van Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko) om op vraag van een koppel en met het oog op een meer persoonlijke benadering, ook raadsleden een huwelijk te laten voltrekken. In zijn repliek verwees schepen Rik Pets andermaal naar het Burgerlijk Wetboek. In eerste instantie is de betrokken schepen als ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd om huwelijken te voltrekken. Indien hij verhinderd is, kan de burgemeester of een andere schepen in volgorde van benoeming de taak overnemen. De interpellatie vond gehoor bij Groen-Lier&Ko en Vooruit. CD&V onthield zich, N-VA, Open VLD, Vl Bel en HVB stemden tegen.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 24 mei, 2023
Einddatum: 
woensdag, 24 mei, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK