‘BUURTIVAL’ AAN LEUVENSEPOORT

Geert Hellemans en een kerngroep van gelijkgezinden wensen het buurtleven in de wijk van de Leuvensepoort nieuw leven in te blazen. Zondag 25 februari 2024 organiseren ze een ‘Buurtival’ om de bewoners nader tot elkaar te brengen, met activiteiten gespreid over d’Open Poort en de kerk van de H.-Familie.

Met 7.000 inwoners is de Leuvensepoort één van de grootste wijken van Lier. Het is wel een heterogene wijk met buurten zoals de Berlaarsesteenweg-Maasfortbaan, de Kloosterheide, het Spreet, de Mijl, de Aarschotsesteenweg met aanpalende straten. De wijk telt enkele scholen, twee woonzorgcentra, opmerkelijke bewoners en zo’n 35 verenigingen: visclubs, jeugdbewegingen zoals de KLJ, KSA en de scouts én de verenigingen in het Fort. Ook al heeft de buurtwerking ‘Neetenbeemd’ de activiteiten noodgedwongen stilgelegd, toch zijn verschillende buurtcomités nog actief. Dit is o.m. het geval voor de Kloosterheide en het ‘Klein Wild’, het Spreet, de Mijl, de Kapelstraat, de Schollebeekstraat … Maar er bestaat geen overkoepelende werking. Daar wil het kerncomité van het ‘Buurtival’ op zondag 25 februari 2024 iets doen. Onder het motto ‘kom uit uw kot’ worden de wijkbewoners en de verenigingen uitgenodigd om hun werking voor te stellen, hun talent en hobby te tonen. Meerdere personen (kantbewerksters, muzikanten …) hebben zich al aangemeld. In de kerk van de H;-Familie wordt opgetreden door de koninklijke stadsharmonie Leo XIII. Reacties worden nog tot 31 december 2023 ingewacht via e-mail bij buurtival@gmail.com of kunnen afgegeven worden in de Pastoriestraat 2.

Tekst  DéBé

Begindatum: 
dinsdag, 26 december, 2023
Einddatum: 
dinsdag, 26 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK