Collectie stadsmuseum andermaal uitgebreid

01 mei 2020 - 12:05

Nieuws

De collectie van het Stadsmuseum Lier werd recent uitgebreid met een bronzen borstbeeld, een plaquette, een laatmiddeleeuwse kaart, schilderijen, tekeningen en speciale postzegels met betrekking tot Lier. In totaal werd hieraan een bedrag van 745 euro besteed.

Voor 60 euro werd een gipsen plaquette van Albert Poels uit 1947 aangekocht, die diende voor het bronzen bas-reliëf van de beeltenis van Felix Timmermans aan het huis van de familie in De Heyderstraat. Na gunstig advies van de adviesraad stadsmuseum van 13 februari 2020 werden voor 600 euro twee schilderijen – een heidegezicht en een Liers stadsgezicht – van de Lierse kunstschilder Jules Verstreken aangekocht. Verder werd de collectie uitgebreid met de potloodtekening ‘Zicht op een buitengoed’, die wordt opgedragen aan George Caroly, en – via het veilinghuis Bernaerts – met een Liers lot tekeningen, documenten en een dertigtal speciaal ontworpen postzegels (o.m. door Felix Timmermans). Ze hebben betrekking op ‘de gekende vissers, de wettig erkende coiffeurskring Lier en omliggende (1913), de symphonie Arbeid Adelt en de Boerengilden van Lier. Een bronzen borstbeeld van George Bergmann, gemaakt door Juliaan Dillens (1849-1904), en een kaart van het midden van de 17de eeuw van de abdij van Nazareth en de omliggende gronden, werden tenslotte in dank aanvaard.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.