Buurtbewoners blijven sceptisch bij nieuwe verkavelingsplannen ‘beyerse velden’

14 jan 2020 - 22:41

Nieuws

Zo’n honderd buurtbewoners tekenden present in de cafetaria van sporthal de Komeet voor een infovergadering waarbij projectontwikkelaar Paliris de nieuwe verkavelingsplannen voor het gebied van de ‘Beyerse Velden’ ontvouwde. De bijeenkomst kende een geanimeerd verloop. De buurtbewoners overwegen alvast nieuwe bezwaarschriften in te dienen en protestacties te voeren.

Begin 2016 werd een vroeger verkavelingsplan afgewezen, nadat een petitie met bezwaarschriften werd ingediend. De omgeving vreesde voor de impact van het project op het wooncomfort en de leefbaarheid, de privacy en de rust in de buurt en was beducht voor bijkomende wateroverlast en meer verkeersdrukte. In opdracht van Paliris onderzocht Ilse Van Hauteghem de waterhuishouding in het gebied dat begrensd wordt door de Nieuwpoortstraat, de Kemmelstraat, de Lispersteenweg, het Hof van Beieren en de Guldensporenlaan. Om bijkomende wateroverlast te voorkomen worden voetpaden in waterdoorlatende klinkers aangelegd. Het is de bedoeling dat de appartementen een groendak krijgen, zodat het regenwater enige tijd op de daken blijft staan en na verloop van tijd voor de helft verdampt.

Alle woningen krijgen een waterput, waarvan het water gebruikt wordt om het toilet door te spoelen. Tenslotte worden infiltratiesystemen in de bodem voorzien. Dankzij deze ingrepen zou minder water naar de Arendbeek en de riolering moeten vloeien, dan momenteel het geval is. Opgemerkt werd dat de stad recent een verstopte rioolkolk aan de Lispersteenweg heeft vrijgemaakt. De voorstellen werden eerder sceptisch onthaald. Er wordt immers vastgehouden aan het oorspronkelijke, grootschalige project van 57 woonéénheden – 49 appartementen en 8 ééngezinswoningen – en dit tot vier bouwlagen. Vragen werden gesteld bij de grootschaligheid, de hoogte van de gebouwen en het zware werfverkeer tijdens de werken waarop o.m. de Nieuwpoortstraat niet is voorzien. Volgens schepen Bert Wollants moet de officiële procedure nog worden opgestart en dienen eerst de adviezen van het openbaar onderzoek worden afgewacht.

Tekst: DéBé

Foto’s: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.